Početna / Saradnja / Međunarodna saradnja / Specijalni događaji

Specijalni događaji

PROLEĆNA ŠKOLA

U saradnji sa Univerzitetom primenjenih nauka iz Minhena (University of Applied Sciences Munich), nastala je ideja o organizovanju zajedničke međunarodne prolećne škole. Prva škola održana je u martu 2011. godine. Školu pripremaju i organizuju nastavnici i saradnici obe institucije. Predmet izučavanja škole i njene teme baziraju se na prethodno obavljenom zajedničkom istraživanju, koje uporedo sprovode institucije u obe zemlje. Posebnu vrednost ovakvog rada predstavlja komparativna analiza rezultata i različitih pojava koje se javljaju u dve zemlje. Učesnici škole su u početku bili studenti samo sa dve partnerske institucije, ali su se kasnije školi priključili i studenti univerziteta/fakulteta iz regiona sa kojima Fakultet organizacionih nauka ima dobro razvijenu saradnju. Radni jezik prolećne škole je engleski.

Prolećna škola 2011

Od 21. do 25. marta 2011. godine, održana je prva međunarodna prolećna škola – Spring school 011 „Entrepreneurs’’ reputation in digital age“, realizovana u saradnji sa Univerzitetom primenjenih nauka iz Minhena. Škola je nastala kao rezultat zajedničkog istraživanja koje su sproveli nastavnici, saradnici i studenti obe institucije, koji su ispitivali različite aspekte preduzetničke reputacije u digitalno doba: finansijske, pravne, marketinške i dr. U školi je učestvovalo 24 studenta obe institucije, a predavači su pored nastavnika i saradnika FON-a bili i eminentni stručnjaci iz prakse.

Prolećna škola 2012

Od 09. do 13. marta 2012. godine, održana je druga međunarodna prolećna škola – Spring school 012 „Doing business in digital environment“, realizovana u saradnji sa Univerzitetom primenjenih nauka iz Minhena. Teme koje su obrađivane tokom škole bazirane su na istraživanju koje su sproveli nastavnici, saradnici i studenti obe institucije, a u kojem su ispitivani različiti aspekti poslovanja u digitalnom okruženju: finansijske, pravne, marketinške i dr. U školi je učestvovalo 27 studenata sa dve partnerske institucije. Pored toga, bilo je učesnika i iz Slovenije, Hrvatske i BiH, dok su predavači, pored nastavnika i saradnika FON-a, bili i eminentni stručnjaci iz prakse.

MEĐUNARODNI INFO DAN

Fakultet organizacionih nauka među prvima je na Univerzitetu u Beogradu prepoznao potrebu informisanja nastavnika, saradnika i studenata o međunarodnoj saradnji i mogućnostima koje se u toj oblasti pružaju. Počevši od 2009. godine, redovno se organizuje manifestacija Međunarodni info dan. U ovom jednodnevnom višečasovnom događaju učestvuju  institucije, organizacije, fondacije i asocijacije koje pružaju informacije o stipendijama, ili i same obezbeđuju stipendije za razmenu, nastavak studiranja i sticanja profesionalnog iskustva u inostranstvu. Događaj se odvija u dve faze. U holu fakulteta učesnici na svojim štandovima razgovaraju sa zainteresovanim studentima o programima koje nude, uslovima za konkurisanje, konkursnim rokovima i mogućnostima koje njihovi programi pružaju. Ovi razgovori su propraćeni info materijalima, brošurama i lifletima. Pored toga, u amfiteatru se održava dvočasovna prezentacija programa svih učesnika, čime zainteresovani kandidati imaju mogućnost da na jednom mestu dobiju informacije o različitim programima finansiranja studiranja i obavljanja prakse u inostranstvu. Učesnici Međunarodnog info dana su predstavnici Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, Tempus kancelarije, British Council-a, Konrad Adenauer Stiftung-a, DAAD-a (Deutscher Akademischer Austauschdienst Dienst), Instituta Servantes, Francuskog instituta, kao i studentskih organizacija Fakulteta ESTIEM i BEST.

NACIONALNI DANI

Pored Međunarodnog info dana, nastala je inicijativa da se organizuju nacionalni dani država sa čijim institucijama Fakultet ima ostvarenu saradnju.

Dan Nemačke

U decembru 2010. godine, održan je Dan Nemačke, u cilju predstavljanja nemačke kulture, jezika, privrede i ekonomije studentima FON-a. Događaj je otvorila Sibil Faf, prvi sekretar Ambasade SR Nemačke, a učesnici su bili predstavnici univerziteta/fakulteta sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore o saradnji. Reč je o sledećim univerzitetima/fakultetima: Univerzitet primenjenih nauka iz Minhena (University of Applied Sciences)­, Forcajm univerzitet iz Forcajma (Pforzheim University) i Fridrih Šiler univerzitet iz Jene (School of Economics and Business Administration, Friedrich Schiller University). Pored toga, učesnici su bili i predstavnici organizacija, fondacija, asocijacija i institucija koje pružaju podršku mobilnosti studenata (DAAD, Konrad Adenauer Stiftung, Fond dr Zoran Đinđić), predstavnici nemačkih kompanija koje posluju u Srbiji (SAP, DHL, SIEMENS).

Dan Velike Britanije

Dan Velike Britanije organizovan je u cilju predstavljanja konkretnih oblika saradnje sa visokoškolskim institucijama sa kojima Fakultet sarađuje, kao i radi uspostavljanja mogućnosti za dalje usavršavanje, odnosno realizovanje studija ili prakse u nekoj od kompanija. Događaj su otvorili Ambasador Velike Britanije g. Majkl Devenport i dekan Fakulteta, prof. dr Milan Martić. Posebno je predstavljen studijski program International Business & Management sa dualnom diplomom koji je Fakultet razvio sa Univerzitetom Midlseks iz Londona kao i programi profesionalnih doktorata na Univerzitetu Midlseks. Studentima su predstavljeni programi stipendiranja britanske ambasade za nastavak studija u Velikoj Britaniji. Pored akademskog dela programa, studentima su svoje aktivnosti u Srbiji predstavili i British Council i Britansko-srpska privredna komora. U okviru saradnje sa privredom, studentima su se predstavile kompanije koje im nude mogućnost za obavljanje stručne prakse: British American Tobacco, KPMG i Jones Lang LaSalle.

Dan Slovenije

U cilju promocije saradnje sa Fakultetom za upravu iz Ljubljane i upisa na zajednički master/magistarski studijski program Menadžment u upravi, 17. oktobra 2013. godine održano je Veče otvorenih vrata: U susret modernoj upravi. S obzirom na dugogodišnju i uspešnu saradnju dva fakulteta, ovo je bila i svojevrsna promocija saradnje dva univerziteta, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Ljubljani. Događaj su otvorili dekan Fakulteta prof. dr Milan Martić, ambasador Republike Slovenije g. Franc But i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević. Prisutnima se obratio i doc. dr Janez Stare, dekan Fakulteta za upravu.

U okviru događaja organizovan je i panel na temu: Transformacija uprave i stvaranje dobrog poslovnog ambijenta. Moderatori panela bili su prof. dr Stanka Setnikar Cankar, rukovodilac programa Menadžment u upravi sa Fakultet za upravu, i prof. dr Mirjana Drakulić, rukovodilac programa u ime FON-a.

Dan Francuske

U decembru 2016. godine Fakultet organizacionih nauka posetila je NJ. E. gđa Kristin Moro, ambasadorka Republike Francuske u Srbiji. Tom prilikom održan je Dan Francuske i predstavljen deo akademske, privredne i kulturne saradnje koju Republika Francuska realizuje sa Srbijom.

Događaj su otvorili prof. dr Milija Suknović, dekan i prof. dr Ivanka Popović, prorektor za međunarodnu saradnju, a prisutne je pozdravila i prof. dr Vesna Cakeljić, profesor francuskog jezika struke.

NJ. E. gđa Kristin Moro, ambasadorka Republike Francuske u Srbiji održala je predavanje na temu „Francuska strategija izvoza inovativnih tehnologija u Srbiju i na Balkan“.

Nakon predavanja, studentima su se predstavili predstavnici tri francuske kompanije koje posluju u Srbiji: g. Dejan Marković, direktor kompanije Schneider Electric, gđa Ivana Popović, segment menadžer banke Societe Generale i g. Radoje Dimitrijević, rukovodilac projekta za Jugoistočnu Evropu kompanije Atos IT Solutions and Services. Oni su govorili o inovativnim tehnologijama koje primenjuju u svom poslovanju na globalnom tržištu i tržištu Srbije, mogućnostima za profesionalno usavršavanje studenata kroz obavljanje stručne prakse i njihovom zapošljavanju nakon završetka studija. Saradnice Francuskog instituta u Srbiji, Vesna Adamović i Sandra Elezović predstavile su novi Konkurs za dobijanje stipendije Vlade Republike Francuske za studiranje u Francuskoj, kolega Pavle Ivetić sa Univerziteta u Beogradu predstavio je Erazmus+ program mobilnosti studenata, sa posebnim akcentom na mobilnost studenata FON-a na Université Paris-Est Créteil Val de Marne iz Pariza.

Osim na prezentacijama, studenti su imali priliku da se informišu, postave pitanja i preuzmu promotivni materijal na štandovima svih učesnika u holu Fakulteta.

U organizaciji događaja pored Ambasade R. Francuske učestvovali su Francusko-srpska privredna komora i Francuski institut u Srbiji.