Početna / Saradnja / Saradnja sa privredom

Saradnja sa privredom

Potpisivanje sporazuma FON 1

Saradnja sa privredom predstavlja jedan od osnova uspešnog razvoja Fakulteta organizacinonih nauka. Cilj saradnje je sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju edukativnu, praktičnu i razvojnu dimenziju. Neposredni rezultati saradnje odnose se na povezivanje studenata FON-a, koji svoja znanja i veštine mogu unaprediti u okviru poslovnog sistema  vodećih kompanija kao i za zaposlene u kompanijama koji mogu u kontaktima sa studentima i zaposlenima na FON-u razviti aktuelne projekte koji su bazirani na naučnom pristupu i praktičnoj primeni. Saradnja se sprovodi kroz studentsku praksu, gostujuća predavanja, istraživačke radove, projekte, seminare, treninge i dr.