Početna / Saradnja / Saradnja sa privredom / Gostujuća predavanja

Gostujuća predavanja

Program gostujućih predavanja menadžera na FON-u, predstavlja unapred planiran program podrške nastavi u dogovoru sa predmetnim nastavnicima FON-a, a realizuje se kao serija predavanja menadžera kompanije. Predavanja se realizuju preko analize tržišnog okruženja, studije slučajeva i rešavanja poslovnih problema iz prakse na časovima predmetnog nastavnika ili nezavisno organizovanim dodatnim kursevima za studente.

Predavač Kompanija Tema
Miodrag Kostić Predsednik MK Grupe „Ograničenja privrednog ambijenta Srbije koja utiču na poslovne performanse preduzeća u Srbiji“.
Ivo Radaković Rukovodilac sektora za tržišna i poslovna izveštavanja, Vip mobile „Ograničenja privrednog ambijenta Srbije koja utiču na poslovne performanse preduzeća u Srbiji“.
Dragan Lupšić Legal Affairs Manager Coca-Cola Hellenic predavanje u okviru predmeta Poslovno pravo
Kristijan Popović Key Account Manager Coca Cola Hellenic „Stvaranje zajedničkih vrednosti sa ključnim kupcima“.

U sklopu proslave jubileja FON-a i kompanije Coca-Cola Hellenic gostujući predavači bili su:

Ime i prezime Pozicija
Maria Anargyrou Nikolić Direktorka komercijalnog sektora
Nataša Prodanović Direktorka sektora za ljudske resurse
Biljana Smiljkovska Direktorka sektora lanca snabdevanja
Jelena Trninić Menadžer za ambalažu i ambalažni otpad
Tamara Đurić Direktorka održivosti operativnog razvoja
Miloš Blagojević Menadžer za korporativne komunikacije
Ana Vovk Asisten za kontrolu kvaliteta