Почетна / Сарадња / Сарадња са привредом / Посета компанијама

Посета компанијама

Програм посете компанији подразумева планирану посету наставника и студената, а домаћин организује пратећа предавања, презентацију добрих пракси, модела и начина рада. Посете се реализују у складу са претходним договором између ФОН-а и компаније, а према потребама програма предавања на ФОН-у.

Посете студената могу бити опште и посебне.

  • Опште посете организују се са циљем упознавања студената са системом компаније кроз кратку презентацију. Програм се може односити на све студенте који аплицирају за програм пракси или на оне који се пријаве искључиво за посету. Посете се организују једном у току семестра.
  • Посебне посете су оне које су тематски договорене и специјално организоване за потребе предавања у циљу повезивања теорије и праксе. Групе чине мањи број људи, а формирају их предметни професори и менаџер службе која је домаћин посете.

Посета компанији Coca Cola Hellenic април 2014. године

Посете су се одвијале у два дела. У првом делу приказана је презентација о компанији (пословање, производи, производња), након које су менаџери говорили о конкурсима и пракси, и давали савете студентима о томе како да саставе добар CV. Током другог дела, студенти су имали прилике да се упознају са начином рада фабрике, од процеса производње, преко пуњења до паковања пића.

posetacch1  posetacch3  posetacch2