Početna / Saradnja / Saradnja sa privredom / Poseta kompanijama

Poseta kompanijama

Program posete kompaniji podrazumeva planiranu posetu nastavnika i studenata, a domaćin organizuje prateća predavanja, prezentaciju dobrih praksi, modela i načina rada. Posete se realizuju u skladu sa prethodnim dogovorom između FON-a i kompanije, a prema potrebama programa predavanja na FON-u.

Posete studenata mogu biti opšte i posebne.

  • Opšte posete organizuju se sa ciljem upoznavanja studenata sa sistemom kompanije kroz kratku prezentaciju. Program se može odnositi na sve studente koji apliciraju za program praksi ili na one koji se prijave isključivo za posetu. Posete se organizuju jednom u toku semestra.
  • Posebne posete su one koje su tematski dogovorene i specijalno organizovane za potrebe predavanja u cilju povezivanja teorije i prakse. Grupe čine manji broj ljudi, a formiraju ih predmetni profesori i menadžer službe koja je domaćin posete.

Poseta kompaniji Coca Cola Hellenic april 2014. godine

Posete su se odvijale u dva dela. U prvom delu prikazana je prezentacija o kompaniji (poslovanje, proizvodi, proizvodnja), nakon koje su menadžeri govorili o konkursima i praksi, i davali savete studentima o tome kako da sastave dobar CV. Tokom drugog dela, studenti su imali prilike da se upoznaju sa načinom rada fabrike, od procesa proizvodnje, preko punjenja do pakovanja pića.

posetacch1  posetacch3  posetacch2