Пракса

Основни циљ је генерално унапређење знања и информисаности студената о пословним процесима наших најуспешнијих компанија. Такође, студенти добијају могућност да у контакту са праксом развију своје компетенције пре окончања студија и примене стечено теоријско знање, чиме стичу неопходно радно искуство.

Праксу за студенте спроводимо у преко 1300 најуспешнијих фирми.

Компаније у којима је у последње 3 године упућено највише студената на праксу
НИС
Coca Cola Hellenic
Енергопројект
Findomestic банка
Банка Intesa
Ringier Axel Springer
Телеком Србије
Влада Србије (УЗЗПРО)
Републички завод за статистику
ГУ Града Београда
Национална служба запошљавања
ЈП ПТТ саобраћаја “Србија”
ЈКП Паркинг сервис
ЈКП Инфостан
Апотека Београд
Железнице Србије
Повереник за информације од јавног значаја
Општина Вождовац
ДЗ “Симо Милошевић“
Управа за дигиталну агенду