Пројекти

Заједничко учешће студената и наставника са ФОН-а и менаџера из компанија на пројектима са реалним проблемима и задацима са предходно дефинисаним буџетом и стварним пословним импликацијама.