Projekti

Zajedničko učešće studenata i nastavnika sa FON-a i menadžera iz kompanija na projektima sa realnim problemima i zadacima sa predhodno definisanim budžetom i stvarnim poslovnim implikacijama.