Početna / Studenti

Studenti

racunari

Studenti FON-a su, pored nastavnih, uključeni i u vannastavne aktivnosti, koje se realizuju u okviru 11 studentskih organizacija. Inače, FON je prvi po broju studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Rukovodstvo Fakulteta podržava ideje i inicijative studenata u realizaciji projekata, koji su od interesa za mlade akademce, ali i za širu društvenu zajednicu. Uz to, konstituisanje Studentskog parlamenta jedna je od osnovnih pretpostavki za aktivno učešće studenata u radu Fakulteta. Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove, čiji je cilj ostvarenje prava i zaštita interesa studenata.