Početna / Studenti / Organizacije

Organizacije

Studentski parlament

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove čiji je cilj ostvarivanje prava i zaštita interesa studenata. Studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima Fakulteta i drugim organima gde su zastupljeni studenti. Članovi Studentskog parlamenta u telima Fakulteta i Univerziteta imaju pravo glasa po svim pitanjima koja se tiču studenata, kvaliteta nastave i sprovođenja reforme nastavnog procesa.

Rešenjem dekana, od 16. novembra 2006. godine pokrenut je postupak izbora za Studentski parlament FON-a. Danas Studentski parlament ima 24 člana, a aktivnosti parlamenta su: briga o studentskom standardu i poboljšanju uslova studiranja, koordinacija rada studentskih organizacija, koordinacija projekata studentskih organizacija, praćenje i predlaganje rešenja za reformu nastave na osnovnim akademskim studijama, izbor predstavnika u organe Fakulteta, organizovanje apsolventskih večeri, ekskurzija i studentskih druženja. Aktivnosti se operativno izvršavaju preko komisija.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://parlament.fon.bg.ac.rs
Kontakt: parlament@fon.bg.ac.rs

Studentske organizacije

AIESEC

AIESEC je najveća internacionalna organizacija na svetu koju predvode studenti. Postoji u 124 zemlje, a glavni fokus organizacije jeste razvoj liderstva u internacionalnom okruženju. Stručne i volonterske prakse mladima omogućavaju da putuju, rade, volontiraju, usavršavaju jezike, upoznaju različite kulture i sklapaju prijateljstva koja traju ceo život. AIESEC je na Fakultetu organizacionih nauka osnovan 1973. godine.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://fon.aiesec.org.rs
Kontakt: office@fon.aiesec.org.rs

Savez studenata Fakulteta organizacionh nauka

Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka (SSFON) je samostalno, neprofitno, nepolitičko udruženje koje čine studenti FON-a, koje prepoznaje, obezbeđuje i štiti studentske interese. Usmereno na realizaciju inicijativa članova, realizaciju projekata kako na nivou fakulteta tako i na nivou celokupnog Beogradskog univerziteta. Jedna je od najaktivnijih i najbolje ocenjenih članica Saveza studenata Beograda i Saveza studenata Srbije.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://ssfon.rs
Kontakt: savezsfon@gmail.com

ESTIEM

ESTIEM LG BEOGRAD predstavlja Lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. ESTIEM LG BEOGRAD predstavlja apolitičnu i neprofitnu organizaciju usmerenu na realizaciju inicijativa njenih članova i njihov razvoj u oblasti edukacije i realizacije projekata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Danas se sastoji od preko 200 članova, koji su jedni od najperspektivnijih studenata FON-a.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://estiem.org.rs
Kontakt: marko.prokin@estiem.org

FONIS

Udruženje studenata informatike FONIS je studentska nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima, kao i ostvarivanja stručnih praksi u IT oblastima.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://fonis.rs
Kontakt: office@fonis.rs

SportFON

Sportsko društvo FON-a, SPORTFON, osnovano je 28.12.2000 godine. Članovi SPORTFON-a jesu studenti Fakulteta Organizcionih Nauka u Beogradu. Ciljevi i zadaci SPORTFON-a su širenje sportskih aktivnosti i sportskog duha na fakultetu, predstavljanje fakulteta na univerzitetskim takmičenjima i širenje međufakultetske i međuuniverzitetske saradnje.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://sportfon.fon.bg.ac.rs
Kontakt: sportfon@fon.bg.ac.rs

Centar za razvoj karijere

FON-ov centar za razvoj karijere osnovan je 2004. godine na Fakultetu organizacionih nauka. Predstavlja nastavak i proširenje internog projekta Fakulteta FON-ove berze kadrova. Već devetu godinu okuplja proaktivne studente spremne da preduzmu inicijativu i da kroz posvećenost i timski rad napreduju i usavršavaju se u profesionalnom smislu. Bavi se obezbeđivanjem potrebnih znanja, veština i iskustava neophodnih za razvoj individualnih karijera i pružanjem podrške studentima pri profesionalnom i stručnom usmeravanju i zapošljavanju.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://fonovcentar.rs
Kontakt: office@fonovcentar.rs

EkoFON

EkoFON je studentska organizacija čiji je osnovni cilj razvoj ekološke svesti, propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa osnovnim postulatima održivog razvoja. Započela je sa radom 2007. godine i ima za cilj proaktivno delovanje u zaštiti životne sredine i sprovođenju strategija održivog razvoja, uz kontinuirano poboljšanje nivoa ekološke svesti javnosti. EkoFON se bavi ekološkim projektima, treninzima, volonterskim radom, povezivanjem sa institucijama, organizacijama i firmama koje se bave zaštitom životne sredine.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://eko.fon.bg.ac.rs
Kontakt: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Debatni klub

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://debata.fon.bg.ac.rs
Kontakt: debata@fon.bg.ac.rs

Case Study Club

Case Study Club povezuje mlade lidere koji sarađuju u učenju i međusobno dele iskustva. Članovi imaju mogućnost da organizuju veliki broj projekata, rade kao tim i slušaju eminentne stručnjake iz oblasti finansija, marketinga, konsaltinga i koučinga, i da iz prve ruke nauče kako da naučenu teoriju pretvore u praksu. Takođe, studenti imaju šansu da se takmiče na lokalnim i internacionalnim takmičenjima , dobijajući tako priliku da budu u ulozi konsultanta koji treba da reši prave poslovne probleme.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://www.casestudyclub.org
Kontakt: casestudyclub@fon.bg.ac.rs

Časopis InterFON

Časopis InterFON osnovali su studenti Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, sa željom da obezbede prave informacije potrebne studentima i time poboljšaju kvalitet studiranja u Srbiji. Časopis funkcioniše kao onlajn portal i trenutno ga čita više od 5000 mladih. Broji preko 90 članova redakcije, što organizacionog tima, što autora tekstova.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://casopisinterfon.org
Kontakt: info@casopisinterfon.org

Quality Media Station

Medijski centar za kvalitet ‘Quality Media Station’’ osnovan je u novembru 2015. godine, pri Katedri za menadžment kvaliteta i standardizaciju, u okviru velikog TEMPUS projekta “Enhancement of Quality Infrastructure in Western Balkans“.  Medijski centar ima za strateški cilj da u informativnom, ponekad i organizacionom smislu, podrži razvoj infrastrukture kvaliteta Srbije i regiona i promoviše menadžment kvaliteta i standardizaciju kao struku, kako u obrazovnom, tako i u poslovnom okruženju, ali i u javnom medijskom prostoru, uopšte. Operativno, on ima zadatak da prati svaki događaj, dešavanje i aktivnost koji vode ostvarenju ovog strateškog cilja, prvenstveno na Fakultetu organizacionih nauka, ali i znatno šire.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://qms.fon.bg.ac.rs/
Kontakt: qualitymediastation@fon.bg.ac.rs

Bufonerija

Bufonerija je kulturno-umetnička i kulturno-aktivistička organizacija zasnovana na ideji AKUD FON-a. Kroz svoje sekcijske aktivnosti pruža prostor studentima za povezivanje, rast i razvoj, putem kojih, metodama neformalne edukacije u kreativnom okruženju, usavršavaju veštine komunikacije, timske saradnje, prezentovanja, javnog nastupa, pregovaranja i sl. Projektnim aktivnostima organizacija ostvaruje širu kulturološku, društveno-odgovornu i aktivističku ulogu, omogućavajući time studentima da se na primeru kulturnoumetničkih projekata praktično bave različitim disciplinama menadžmenta i organizacije. Okupljanjem studenata sa aspiracijama prema umetničkom izražaju i uz temeljnu implementaciju principa organizacije i projektnog menadžmenta teži edukaciji i popularizaciji kulture i umetnosti, posebno kolektivnog izvođačkog stvaralaštva, doprinoseći time kako konzumaciji, tako i daljem stvaranju kulturnih sadržaja.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Kontakt: bufonerija@gmail.com

Unija studenata FON-a

Unija studenata FON-a je organizacija osnovana sa ciljem da poboljša uslove studiranja, adekvatno zastupa prava studenata Fakulteta organizacionih nauka  i pruži mogućnost usavršavanja kroz različite aktivnosti i projekte sa fokusom na kolegijalnost, timski duh, kao i na zajedništvo među studentima i studentskim organizacijama. Takođe, studenti se podstiču i ohrabruju da budu humani i šire društveno odgovornu svest.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://unijastudenatafona.org/
Kontakt: unijastudenatafona@gmail.com

Studentska Asocijacija FON-a

Studentska Asocijacija Fakulteta organizacionih nauka predstavlja  najmlađu organizaciju na Fakultetu, osnovanu 2018. godine. Studentska Asocijacija je posvećena studentima FON-a ,sa ciljem  unapređivanja  ličnog i profesionalnog razvoja tokom studiranja, podsticanjem studentske inicijative i  preduzetničkog duha.

SAFON predstavlja organizaciju koja kroz svoje projekte promoviše preduzetništvo, liderstvo, timski duh i primenu stečenih znanja u praksi.  Nastoji da inspiriše mlade lidere, podrži buduće preduzetnike i obezbedi studentima veliki broj stručnih praksi.

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://safon.fon.bg.ac.rs
Kontakt: studentskaasocijacijafona@gmail.com