Početna / Studije

Studije

studenti

Fakultet organizacionih nauka je od svog osnivanja koncipiran kao škola koja se bavi inženjerskim pristupom menadžmentu, sledeći kao uzor Slounovu školu za menadžment (Sloan School of Management), koja pripada Masačusetskom institutu za tehnologiju (Massachusetts Institute of Technology, MIT). FON je danas vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i menadžmenta i organizacije. Svi studijski programi koji su se do sada realizovali na FON-u imaju jaku kvantitativnu i informatičku podlogu, na koju se nadovezuju znanja iz organizacije, ali i znanja usko vezana za dati studijski program. Pri tome, stručni naziv ,,diplomirani inženjer organizacionih nauka“ pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Program osnovnih akademskih studija realizuje se u okviru tri studijska programa. Student koji završi osnovne akademske studije ostvaruje najmanje 240 ESP bodova, dok studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne i izborne predmete u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova. Na Studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije, ili integrisane akademske studije u obimu najmanje 300 ESPB bodova. Na studijske programe specijalističkih strukovnih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih ili strukovnih studija od 240 i više ESPB bodova, kao i kandidati koji su stekli visoko obrazovanje nakon završenih osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara. Studijski program doktorskih akademskih studija jeste celovit i sveobuhvatan i predstavlja najviši nivo akademskog obrazovanja.