Почетна / Студије / Докторске студије

Коначна ранг листа за студијске програме Информациони системи и квантитативни менаџмент и Менаџмент

Коначна ранг листа за студијске програме Информациони системи и квантитативни менаџмент и Менаџмент

Прелиминарна ранг листа за Информационе системе и квантитативни менаџмент и Менаџмент – други конкурсни рок

Прелиминарна ранг листа за Информационе системе и квантитативни менаџмент и Менаџмент – други конкурсни рок

Други конкурсни рок на докторским студијама

Други конкурсни рок на докторским студијама

Увид јавности за докторске дисертације: Извештај и дисертација мр Вјекослава Бобара

Извештај
Дисертација

Одлуке Наставног научног већа – 15.10.2014. докторске дисертације, магистарске тезе

детаљније

12