Почетна / Студије / Докторске студије / Ценовник на докторским студијама

Ценовник на докторским студијама

Висина школарине и других надокнада за услуге које Факултет пружа студентима Докторских студија.

Докторске студије

Редни број Назив активности Цена [дин]
1. Упис године
Информациони системи и квантитативни менаџмент 288.000,00
Менаџмент 288 000,00
Meнаџмент здравственог система 288 000,00
2. Пријава на конкурс
За један студијски програм 13.000,00
За оба студијска програма 20.000,00
За сва три студијска програма 25.000,00
3. Пријава испита (једног) (Прве две пријаве испита бесплатне) 5.000,00
4. Издавање потврда и уверења о положеним испитима 4 000,00
5. Упис предмета који се први пут слуша број ЕСПБ x
4.800,00
6. Упис предмета који се поново слуша број ЕСПБ x
3.600,00
7. Упис седме године студија 144.000,00
8. Промена изборног предмета по захтеву студента 6.000,00
9. Трошкови преласка са магистарских на докторске студије 20.000,00
10. Издавање уверења о докторирању Без накнаде
11. Надокнада за трошкове уписа, индекс 3.000,00
12. Промена студијског подручја (уколико на студијском изборном подручју има места) 40.000,00

Висина школарине и других надокнада за услуге које пружа Факултет студентима у оквиру програма докторских студија за школску 2018/2019 годину за стране држављане уколико слушају наставу на српском језику

Докторске студије

Редни број Назив активности Цена [€]
1. Упис године 5.000
2. Пријава на конкурс 250
3. Пријава испита 100
4. Издавање потврда и уверења о положеним испитима 150
5. Промена изборног предмета по захтеву студента 100
6. Упис предмета који се први пут слуша број ЕСПБ x 45
7. Упис предмета који се поново слуша број ЕСПБ x 35
8. Упис седме године студија 2.500

Висина школарине и других надокнада за услуге које пружа Факултет студентима у оквиру програма докторских студија за школску 2018/2019. годину за стране држављане који слушају део наставе на енглеском језику

Докторске студије

Редни број Назив активности Цена €
1. Упис године 7.500
2. Пријава на конкурс 250
3. Пријава испита 100
4. Издавање потврда и уверења о положеним испитима 150
5. Упис предмета који се први пут слуша број ЕСПБ x 65
6. Упис предмета који се поново слуша број ЕСПБ x 55
7. Упис седме године студија 3.750
8. Промена изборног предмета по захтеву студента 100
9. Надокнада за реализацију испита на трансфер програму 600
10. Пријава испита на трансфер програму 100

 

Редни број Додатни трошкови за прву годину студија Цена €
1. Персонални рачунар 600
2. Књиге 900
Редни број Додатни трошкови за другу годину студија Цена €
1. Књиге 400
2. Учешће на конференцији 1.100
Редни број Додатни трошкови за трећу годину студија Цена €
1. Технички трошкови израде доктората 400
2. Учешће на конференцији 1.100

 

Докторске дисертације

Редни број Назив активности Цена [дин]
1. Пријава докторске дисертације 90.000,00
2. Предаја прве верзије рада 90.000,00
3. Извештај ментора и оцена рада 95.000,00
4. Одбрана докторске дисертације 90.000,00
5. Издавање уверења о докторирању 6.000,00

 

Магистарске студије

Редни број Назив активности Цена [дин]
1. Обнова године (активација досијеа) 140.000,00
2. Пријава магистарске тезе 45.000,00
3. Предаја прве верзије рада и извештај ментора 55.000,00
4. Оцена рада и одбрана 45.000,00
5. Израда магистарске дипломе 15.000,00
6. Пријава испита 5.000,00
7. Промена изборног предмета по захтеву студента 5.000,00
8. Издавање уверења о магистратури 5.000,00
9. Издавање потврда и уверења о положеним испитима 4.000,00
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 5.000,00

 

Специјалистичке студије

Редни број Назив активности Цена [дин]
1. Израда специјалистичке дипломе 6.000,00
2. Издавање уверења о специјализирању 4.000,00
3. Издавање потврда и уверења о положеним испитима 4.000,00
4. Подизање дипломе ван утврђених рокова 4.000,00

Напомена:

  • Студенти докторских студија који су држављани Републике Србије могу уплатити школарину у једнократном износу или у три рате:

I рата – приликом уписа

II рата – до 01.02.2019. године

III рата – до 15.05.2019. године

  • Студенти – деца запослених на Факултету, плаћају школарину код уписа 30% од утврђеног износа школарине за школску годину. Уколико се врши обнова године, плаћа се укупан износ утврђен овом Одлуком.