Електронско пословање

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Електронско пословање – одабрана поглавља 1 10
2. Интернет маркетинг и друштвени медији – одабрана поглавља 1 10
3. Изборни предмет 1 1 10
4. Изборни предмет 2 2 10
5. Изборни предмет 3 2 10
6. Изборни предмет 4 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 5 3 10
8. Изборни предмет 6 3 10
9. Изборни предмет 7 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети:

 • Е-банкарство
 • Е-здравство
 • Е-образовање- одабрана поглавља
 • Е-управа – одабрана поглавља
 • Интернет економија – одабрана поглавља
 • Интернет интелигентних уређаја – одабрана поглавља
 • Интернет технологије – одабрана поглавља
 • Конкурентно и дистрибуирано програмирање – одабрана поглавља
 • Менаџмент електронског пословања – одабрана поглавља
 • Методе заштите у електронском пословању – одабрана поглавља
 • Методологија научно – истраживачког рада у техничко технолошким наукама
 • Мобилно пословање – одабрана поглавља
 • Моделирање пословних процеса у електронском пословању – одабрана поглавља
 • Напредне cloud инфраструктуре и сервиси
 • Пословна интелигенција у електронском пословању
 • Развој апликације електронског пословања
 • Рачунарска симулација и виртуелна реалност – одабрана поглавља
 • Рачунарске мреже – одабрана поглавља
 • Сајбер психологија
 • Управљање ланцима снабдевања – одабрана поглавља
 • Сервиси рачунарских мрежа у пословању предузећа
 • Биг дата инфраструктура и сервиси
 • Супер рачунари и њихова примена у електронском пословању
 • Blockchain технологије у електронском пословању

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60