Elektronsko poslovanje

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Elektronsko poslovanje – odabrana poglavlja 1 10
2. Internet marketing i društveni mediji – odabrana poglavlja 1 10
3. Izborni predmet 1 1 10
4. Izborni predmet 2 2 10
5. Izborni predmet 3 2 10
6. Izborni predmet 4 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 5 3 10
8. Izborni predmet 6 3 10
9. Izborni predmet 7 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti:

 • E-bankarstvo
 • E-zdravstvo
 • E-obrazovanje- odabrana poglavlja
 • E-uprava – odabrana poglavlja
 • Internet ekonomija – odabrana poglavlja
 • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja
 • Internet tehnologije – odabrana poglavlja
 • Konkurentno i distribuirano programiranje – odabrana poglavlja
 • Menadžment elektronskog poslovanja – odabrana poglavlja
 • Metode zaštite u elektronskom poslovanju – odabrana poglavlja
 • Metodologija naučno – istraživačkog rada u tehničko tehnološkim naukama
 • Mobilno poslovanje – odabrana poglavlja
 • Modeliranje poslovnih procesa u elektronskom poslovanju – odabrana poglavlja
 • Napredne cloud infrastrukture i servisi
 • Poslovna inteligencija u elektronskom poslovanju
 • Razvoj aplikacije elektronskog poslovanja
 • Računarska simulacija i virtuelna realnost – odabrana poglavlja
 • Računarske mreže – odabrana poglavlja
 • Sajber psihologija
 • Upravljanje lancima snabdevanja – odabrana poglavlja
 • Servisi računarskih mreža u poslovanju preduzeća
 • Big data infrastruktura i servisi
 • Super računari i njihova primena u elektronskom poslovanju
 • Blockchain tehnologije u elektronskom poslovanju

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60