Информационе технологије

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изборни предмет 1 – Г1 или Г2 1 10
2. Изборни предмет 2 – Г1 или Г2 1 10
3. Изборни предмет 3 – Г1 или Г2 1 10
4. Изборни предмет 1 2 10
5. Изборни предмет 2 2 10
6. Изборни предмет 3 2 10

Изборни предмети Г1:

 • Интеракција човека и рачунара – одабрана поглавља
 • Мултимедијалне комуникације – одабрана поглавља
 • Мултимедији – одабрана поглавља

Изборни предмети Г2:

 • Рачунарске мреже – одабрана поглавља
 • Заштита рачунарских система – одабрана поглавља
 • Мобилно рачунарство – одабрана поглавља

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 4 3 10
8. Изборни предмет 5 3 10
9. Изборни предмет 6 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети:

 • Заштита рачунарских система – одабрана поглавља
 • Интеракција човека и рачунара – одабрана поглавља
 • Интернет интелигентних уређаја – одабрана поглавља
 • Интернет технологије – одабрана поглавља
 • Интероперабилност пословних система и апликација
 • Методе заштите у електронском пословању – одабрана поглавља
 • Мобилно рачунарство – одабрана поглавља
 • Мултимедијалне комуникације – одабрана поглавља
 • Мултимедији – одабрана поглавља
 • Напредне биометријске технологије
 • Одабрана поглавља из оперативних система
 • Одабрана поглавља из техника заштите у рачунарским мрежама
 • Програмирање интерактивних система
 • Расположивост, балансирање оптерећења и виртуелизација
 • Рачунарске мреже – одабрана поглавља
 • Системи заштите информационих система
 • Технологије управљања подацима
 • Управљање подацима
 • Методологија научноистраживачког рада
 • Blockchain технологије – одабрана поглавља

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60