Informacione tehnologije

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Izborni predmet 1 – G1 ili G2 1 10
2. Izborni predmet 2 – G1 ili G2 1 10
3. Izborni predmet 3 – G1 ili G2 1 10
4. Izborni predmet 1 2 10
5. Izborni predmet 2 2 10
6. Izborni predmet 3 2 10

Izborni predmeti G1:

 • Interakcija čoveka i računara – odabrana poglavlja
 • Multimedijalne komunikacije – odabrana poglavlja
 • Multimediji – odabrana poglavlja

Izborni predmeti G2:

 • Računarske mreže – odabrana poglavlja
 • Zaštita računarskih sistema – odabrana poglavlja
 • Mobilno računarstvo – odabrana poglavlja

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 4 3 10
8. Izborni predmet 5 3 10
9. Izborni predmet 6 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti:

 • Zaštita računarskih sistema – odabrana poglavlja
 • Interakcija čoveka i računara – odabrana poglavlja
 • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja
 • Internet tehnologije – odabrana poglavlja
 • Interoperabilnost poslovnih sistema i aplikacija
 • Metode zaštite u elektronskom poslovanju – odabrana poglavlja
 • Mobilno računarstvo – odabrana poglavlja
 • Multimedijalne komunikacije – odabrana poglavlja
 • Multimediji – odabrana poglavlja
 • Napredne biometrijske tehnologije
 • Odabrana poglavlja iz operativnih sistema
 • Odabrana poglavlja iz tehnika zaštite u računarskim mrežama
 • Programiranje interaktivnih sistema
 • Raspoloživost, balansiranje opterećenja i virtuelizacija
 • Računarske mreže – odabrana poglavlja
 • Sistemi zaštite informacionih sistema
 • Tehnologije upravljanja podacima
 • Upravljanje podacima
 • Metodologija naučnoistraživačkog rada
 • Blockchain tehnologije – odabrana poglavlja

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60