Информациони системи

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Развој информационих система 1 10
2. Управљање подацима 1 10
3. Изборни предмет 1 1 10
4. Изборни предмет 2 2 10
5. Изборни предмет 3 2 10
6. Изборни предмет 4 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 5 3 10
8. Изборни предмет 6 3 10
9. Изборни предмет 7 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети:

 • Интероперабилност пословних система и апликација
 • Моделовање предузећа
 • Пројектовање система агрегираних података
 • Системи за управљање пословним процесима
 • Софтверске архитектуре
 • Напредне структуре података и алгоритми
 • Технологије управљања подацима
 • Аутоматизација развоја информационих система
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама – одабрана поглавља
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама – одабрана поглавља
 • Дискретна математика
 • Интеракција човека и рачунара – одабрана поглавља
 • Откривање законитости у базама података
 • Рачунарске мреже – одабрана поглавља
 • Машинско учење – одабрана поглавља

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60