Informacioni sistemi

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Razvoj informacionih sistema 1 10
2. Upravljanje podacima 1 10
3. Izborni predmet 1 1 10
4. Izborni predmet 2 2 10
5. Izborni predmet 3 2 10
6. Izborni predmet 4 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 5 3 10
8. Izborni predmet 6 3 10
9. Izborni predmet 7 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti:

 • Interoperabilnost poslovnih sistema i aplikacija
 • Modelovanje preduzeća
 • Projektovanje sistema agregiranih podataka
 • Sistemi za upravljanje poslovnim procesima
 • Softverske arhitekture
 • Napredne strukture podataka i algoritmi
 • Tehnologije upravljanja podacima
 • Automatizacija razvoja informacionih sistema
 • Standardizacija u informacionim sistemima i tehnologijama – odabrana poglavlja
 • Organizacija ISiT funkcije i upravljanje promenama – odabrana poglavlja
 • Diskretna matematika
 • Interakcija čoveka i računara – odabrana poglavlja
 • Otkrivanje zakonitosti u bazama podataka
 • Računarske mreže – odabrana poglavlja
 • Mašinsko učenje – odabrana poglavlja

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60