Квантитативни менаџмент

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Наука о менаџменту 1 10
2. Одлучивање – одабрана поглавља 1 10
3. Статистика у менаџменту 1 10
4. Изборни предмет 1 2 10
5. Изборни предмет 2 2 10
6. Изборни предмет 3 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 4 3 10
8. Изборни предмет 5 3 10
9. Изборни предмет 6 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети:

 • Интероперабилност пословних система и апликација
 • Акредитација и сертификација-одабрана поглавља
 • Електронско пословање – одабрана поглавља
 • Инжењерска економика
 • Интегрисани операциони менаџмент
 • Квантитативни модели и методе у менаџменту
 • Логистика – одабрана поглавља
 • Маркетинг и управљање односима са купцима
 • Маркетинг информациони системи
 • Менаџерски стрес
 • Менаџмент електронског пословања – одабрана поглавља
 • Менаџмент информациони система
 • Менаџмент развоја
 • Менаџмент људских ресурса – одабрана поглавља
 • Методологија научно – истраживачког рада
 • Мултиваријациона анализа
 • Мултимедијалне комуникације – одабрана поглавља
 • Организационе мреже и алијансе
 • Пословна интелингенција – одабрана поглавља
 • Систем квалитета – одабрана поглавља
 • Систем менаџмента животном средином
 • Стандардизација – одабрана поглавља
 • Стохастичко и фази програмирање
 • Стратешке иновације
 • Стратешко управљање пројектима
 • Теорија игара у организацији
 • Управљање ланцима снабдевања – одабрана поглавља
 • Управљање пословним процесима
 • Управљање производњом и услугама – одабрана поглавља
 • Финансијски менаџмент – одабрана поглавља
 • Спредшит инжењерство
 • Менадзмент здравствене аналитике
 • Предузетниство и управљање МСП – одабрана поглавља
 • Лин унапређивање процеса
 • Управљање радним учинком и зарадама

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60