Операциона истраживања

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Вишекритеријумска оптимизација и одлучивање 1 10
2. Комбинаторна оптимизација 1 10
3. Нелинеарно програмирање 1 10
4. Изборни предмет 1 2 10
5. Изборни предмет 2 2 10
6. Изборни предмет 3 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 4 3 10
8. Изборни предмет 5 3 10
9. Изборни предмет 6 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети:

 • Алгоритми и сложеност
 • Глобална оптимизација
 • Логистика – одабрана поглавља
 • Меко рачунање – одабрана поглавља
 • Метахеуристике
 • Методологија научно – истраживачког рада
 • Мултиваријациона анализа
 • Наука о менаџменту
 • Нови трендови у операционим истраживањима
 • Примењена математичка анализа
 • Примењена нумеричка анализа
 • Статистика у менаџменту
 • Стохастички модели у рачунарским наукама
 • Стохастичко и фази програмирање
 • Теорија игара у организацији
 • Теорија комбинаторних алгоритама
 • Управљање ланцима снабдевања – одабрана поглавља
 • Предузетништво и управљање МСП – одабрана поглавља

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60