Софтверско инжењерство

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изборни предмет 1 1 10
2. Изборни предмет 2 1 10
3. Изборни предмет 3 1 10
4. Изборни предмет 4 2 10
5. Изборни предмет 5 2 10
6. Изборни предмет 6 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 7 3 10
8. Изборни предмет 8 3 10
9. Изборни предмет 9 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети:

 • Квалитет софтвера
 • Тестирање софтвера – одабрана поглавља
 • Софтверски процес и одржавање софтвера – одабрана поглавља
 • Интеракција човека и рачунара – одабрана поглавља
 • Меко рачунање – одабрана поглавља
 • Методологија научно – истраживачког рада
 • Алгоритми у геометрији
 • Алати и методе софтверског инжењерства – одабрана поглавља
 • Конструкција софтвера – одабрана поглавља
 • Пројектовање софтвера – одабрана поглавља
 • Вештачка интелигенција
 • Управљање софтверским пројектима – одабрана поглавља
 • Прикупљање софтверских захтева

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60