Softversko inženjerstvo

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Izborni predmet 1 1 10
2. Izborni predmet 2 1 10
3. Izborni predmet 3 1 10
4. Izborni predmet 4 2 10
5. Izborni predmet 5 2 10
6. Izborni predmet 6 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 7 3 10
8. Izborni predmet 8 3 10
9. Izborni predmet 9 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti:

 • Kvalitet softvera
 • Testiranje softvera – odabrana poglavlja
 • Softverski proces i održavanje softvera – odabrana poglavlja
 • Interakcija čoveka i računara – odabrana poglavlja
 • Meko računanje – odabrana poglavlja
 • Metodologija naučno – istraživačkog rada
 • Algoritmi u geometriji
 • Alati i metode softverskog inženjerstva – odabrana poglavlja
 • Konstrukcija softvera – odabrana poglavlja
 • Projektovanje softvera – odabrana poglavlja
 • Veštačka inteligencija
 • Upravljanje softverskim projektima – odabrana poglavlja
 • Prikupljanje softverskih zahteva

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60