Управљање системима

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија система – одабрана поглавља 1 10
2. Фази логика и системи – одабрана поглавља 1 10
3. Изборни предмет 1 1 10
4. Изборни предмет 2 2 10
5. Изборни предмет 3 2 10
6. Изборни предмет 4 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 5 3 10
8. Изборни предмет 6 3 10
9. Изборни предмет 7 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети:

  • Временске серија и фрактали – одабрана поглавља
  • Динамички модели финансијских тржишта
  • Методологија научно – истраживачког рада
  • Неуронске мреже и системи – одабрана поглавља
  • Нови трендови у операционим истраживањима
  • Оптимално управљање
  • Конструкција софтвера – одабрана поглавља
  • Системи са дискретним догађајима
  • Стохастички процеси и системи
  • Теорија игара

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60