Контакт

Факултет организационих наука

Матични број: 07004044
жиро-рачун: 840-1344666-69
ПИБ: 100383934

Адреса: Јове Илића 154, 11000 Београд
Телефон Централе: +381 11 3950 800

ПДС

Радно време: 9.00 – 16.00 часова
Кабинет: А101

Стручни сарадник за докторске студије: др Марина Јовановић Миленковић
Телефон: +381 11 3950 885
Ел. пошта: marinaj@fon.bg.ac.rs