Kontakt

Fakultet organizacionih nauka

Matični broj: 07004044
žiro-račun: 840-1344666-69
PIB: 100383934

Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon Centrale: +381 11 3950 800

PDS

Radno vreme:

ponedeljak, sreda, petak  08.00 – 16.00 časova

utorak, četvrtak  10.00 – 18.00 časova

Kabinet: B004

Stručni saradnik za doktorske studije: dr Marina Jovanović Milenković
Telefon: +381 11 3950 885
El. pošta: doktorske.studije@fon.bg.ac.rs