Почетна / Студије / Докторске студије / Менаџмент здравственог система

Менаџмент здравственог система

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Методологија научних истраживања 1 10
2. Менаџмент и организација у здравству 1 10
3. Основе истраживања здравствене политике 1 10
4. Стратегијски финансијски менаџмент 2 10
5. Основе истраживања здравствених система 2 10
6. Маркетинг и односи с јавношћу у систему здравствене заштите 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Стратегије промоције здравља 3 10
8. Изборни предмет 1 3 5
9. Изборни предмет 2 3 5
10. Изборни предмет 3 3 5
11. Изборни предмет 4 3 5
12. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
13. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Изборни предмети (бирају се четири):

 • Менаџмент квалитета
 • Медицинско право и етика
 • Информационо комуникационе технологије у здравственом менаџменту
 • Менаџмент перформанси
 • Менаџмент људских ресурса – одабрана поглавља
 • Менаџмент одрживог развоја технологија у здравству
 • Квантитативне методе у здравственом менаџменту
 • Здравствена економика
 • Е-здравство
 • Квалитативне методе у истраживањима менаџмента
 • Менаџмент дијабетеса
 • Менаџмент хипертензије
 • Менаџмент цереброваскуларних болести
 • Менаџмент плућних болести
 • Оцена здравствених технологија
 • Менаџмент лекова
 • Евалуационе методе у истраживањима менаџмента

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
14. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 30
15. Израда и одбрана докторске дисертације 6 60