Početna / Studije / Doktorske studije / Menadžment zdravstvenog sistema

Menadžment zdravstvenog sistema

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Metodologija naučnih istraživanja 1 10
2. Menadžment i organizacija u zdravstvu 1 10
3. Osnove istraživanja zdravstvene politike 1 10
4. Strategijski finansijski menadžment 2 10
5. Osnove istraživanja zdravstvenih sistema 2 10
6. Marketing i odnosi s javnošću u sistemu zdravstvene zaštite 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Strategije promocije zdravlja 3 10
8. Izborni predmet 1 3 5
9. Izborni predmet 2 3 5
10. Izborni predmet 3 3 5
11. Izborni predmet 4 3 5
12. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
13. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti (biraju se četiri):

 • Menadžment kvaliteta
 • Medicinsko pravo i etika
 • Informaciono komunikacione tehnologije u zdravstvenom menadžmentu
 • Menadžment performansi
 • Menadžment ljudskih resursa – odabrana poglavlja
 • Menadžment održivog razvoja tehnologija u zdravstvu
 • Kvantitativne metode u zdravstvenom menadžmentu
 • Zdravstvena ekonomika
 • E-zdravstvo
 • Kvalitativne metode u istraživanjima menadžmenta
 • Menadžment dijabetesa
 • Menadžment hipertenzije
 • Menadžment cerebrovaskularnih bolesti
 • Menadžment plućnih bolesti
 • Ocena zdravstvenih tehnologija
 • Menadžment lekova
 • Evaluacione metode u istraživanjima menadžmenta

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
14. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 30
15. Izrada i odbrana doktorske disertacije 6 60