Менаџмент

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Методологија научних истраживања 1 10
2. Организација пословних система 1 10
3. Стратегијски финансијски менаџмент 1 10
4. Mаркетинг и односи с јавношћу – стратешки приступ 2 10
5. Менаџмент људских ресурса 2 10
6. Стратегијски менаџмент 2 10

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
7. Изборни предмет 1- методолошки предмет 3 10
8. Изборни предмет 2 3 10
9. Изборни предмет 3 3 10
10. Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију 4 /
11. Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију 4 30

Методолошки предмети (бира се један из групе):

 • Менаџмент перформанси
 • Одлучивање-одабрана поглавља
 • Квантитативни модели у менаџменту – одабрана поглавља
 • Менаџмент знања

Изборни предмети:

 • Савремена економија
 • Теорија вредновања средстава
 • Информационо комуникационе технологије у менаџменту
 • Предузетничке стратегије и бизнис иновације
 • Интегрисане комуникације
 • Еколошки менаџмент и одрживи развој
 • Организационо понашање и култура
 • Менаџмент квалитета
 • Маркетинг логистика-одабрана поглавља
 • Управљање променама
 • Пројектни менаџмент
 • Управљање пословним процесима
 • Животна средина, здравље и сигурност
 • Лин унапређивање процеса
 • Управљање радним учинком и зарадама

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
12. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 5 /
13. Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације 6 /
14. Израда и одбрана докторске  дисертације 6 60