Почетна / Студије / Докторске студије / Одбране докторских дисертација

Одбране докторских дисертација

 

 

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
48 Тијана (Миомир) Југовић Стратегија унапређења услуге базирана на индикаторима перформанси маркетиншких комуникација проф др Милица Костић-Станковић 13.07.2022. године у 17:00 часова сала Д201
47 Наташа (Миодраг) Ђурђевић Интернет интелигентних уређаја у маркетингу и малопродаји проф др Александра Лабус 12.07.2022. године у 15:00 часова сала Ц301
46 Дејана (Иван) Николић Моделовање и развој методолошког приступа управљању маркетиншким активностима у креативним индустријама проф др Милица Костић-Станковић 08.07.2022. године у 16:30 часова сала Д201
45 Милица (Милорад) Јовановић Развој модела за евалуацију перформанси менаџмента технологије заснован на Triple Helix приступу проф др Милан Мартић 01.07.2022. године у 13:00 часова сала Д201
44 Стефан (Срђан) Здравковић Интегрисани модел за класификацију и предвиђање понашања возача проф др Мирослав Миновић 29.06.2022. године у 16:00 часова сала Д301
43 Голуб (Владо) Марковић Развој модела стратешког управљања набавком основне сировине у индустрији папира проф др Марко Михић 21.06.2022. године у 12:00 часова сала Ц201
42 Иван (Дејан) Јездовић Развој IoT система за мерење буке у саобраћају проф др Божидар Раденковић 08.06.2022. године у 12:00 часова сала Ц301
41 Данијела (Винко) Тољага-Николић Интегрисани модел за унапређење успешности пројеката базиран на принципима одрживости проф др Марија Тодоровић 08.04.2022. године у 12:30 часова сала 106
40 Тијана (Раде) Милановић Методологија примене ДЕА методе у развоју композитног индекса циркуларне економије проф др Наташа Петровић 07.04.2022. године у 14:00 часова сала 106
39 Владимир (Милан) Павковић Стратешке комуникације у креирању и управљању репутацијом урбане туристичке дестинације проф др Милица Костић Станковић 18.02.2022. године у 13:00 часова амфитеатар 210
38 Маријана (Илија) Гачевић Задовољство запослених у здравственом сектору као детерминанта дуалне праксе и склоности ка емиграцији проф. др Милена Шантрић Милићевић 24.12.2021. 15:00 сала Б103
37 Предраг (Драган) Величковић Модел интеракције човека и рачунара као основа за умањење негативних ефеката апликација са виртуелном реалношћу на психофизичке карактеристике корисника проф. др Милош Миловановић 05.11.2021. 12:00 сала 112
36 Иван (Чедомир) Миленковић Оквир за евалуацију мултимодалних биометријских система, проф др Дејан Симић 03.11.2021. 10:00 сала 112
35 Зорица (Милорад) Митровић Интегрисани модел критичних фактора успеха софтверских пројеката проф. др Дејан Петровић 01.11.2021. 12:00 сала 112
34 Комазец (Никола) Стефан Побољшање ефективности даунсајзинга кроз повећање процедуралне праведности метода за одређивање потребног броја извршилаца проф. др Младен Чуданов 29.09.2021. 13:00 сала Б009
33 Ђурић (Слободан) Игор Модел медија центра у паметној кући заснованог на амбијенталној интелигенцији проф. др Душан Бараћ 29.09.2021. 14:30 сала Б009
32 Валентина (Никола) Вукмировић Унапређење модела маркетиншких комуникација у контексту дигиталне софистицираности генерације ипсилон проф. др Милица Костић Станковић 29.09.2021. 11:00 сала Б009
31 Сандро (Ивица) Радовановић Интегрисање доменског знања у развој модела откривања законитости у подацима проф. др Милија Сукновић 10.05.2021. 16:00 сала Б103
30 Радул (Миливоје) Милутиновић Модел за управљање раним фазама иновационих пројеката проф. др Биљана Стошић 08.04.2021. 15:00 сала Б103
29 Александар (МИЛЕНКО) Симовић Модел паметне библиотеке заснован на big data технологијама проф. др Александра Лабус 16.03.2021. 13:00 сала Ц301
28 Марија (Слободан) Богићевић Сретеновић Модел осетљивости перформанси биометријских система у процесу аквизиције отиска прста проф. др Дејан Симић 16.03.2021. 11:00 сала Б103
27 Миленко (Зоран) Радонић Утицај нематеријалне имовине на финансијске перформансе и процену вредности компанија које послују на вебу др Снежана Кнежевић, ван.проф. ФОН-а 08.03.2021. 12:00 сала Б103
26 Нада (Предраг) Сталетић Модели crowdsourcing-a у паметним градовима др Александра Лабус, ван.проф. ФОН-а 04.03.2021. 14:00 сала Б103
25 Зоран Вучковић Унапређње ефикасности организације у електронском пословању применом алата пословне интелигенције и предиктивне аналитике др Драган Вукмировић, ред.проф. ФОН-а 19.01.2021. 14:00 сала Б009
24 мр Данијела Стојановићћ Модел средњошколског е-образовања заснован на технологијама Интернета интелигентних уређаја др Зорица Богдановић, ван.проф. ФОН-а 28.12.2020. 15:30 сала ц301
23 Растко Мартаћ Примена IoT модела и сервиса у управљању и одржавању брана др Душан Бараћ, ван.проф. ФОН-а 28.12.2020. 14:00 сала ц301
22 Иван Пибићевић Вишекритеријумски модел за подршку стратешком одлучивању др Борис Делибашић, ред.проф. ФОН-а 27.11.2020. сала Б009
21 Александар Ракићевић Адаптивни фази систем за алгоритамско трговање: Интерполатиsвни Булов приступ др Братислав Петровић, ред.проф. ФОН-а 10.11.2020. сала Б009
20 Сања Вукићевић Модел телерехабилитације заснован на Интернету интелигентних уређаја др Божидар Раденковић, ред.проф. ФОН-а 28.10.2020. 13:00 сала Ц301
19 Милица Лабус Модел адаптивног управљања континуитетом електронског пословања Маријана Деспотовић-Зракић , ред.проф. ФОН-а 29.10.2020. 12:30 сала Ц301
18 Никола Војтек Систем за предвиђање недоласка путника на лет заснован на техникама рачунарске интелигенције др Братислав Петровић, ред.проф. ФОН-а 27.10.2020. 16:00 сала 106
17 Зоран (Градимир) Павловић Модел електронског пословања у железничком саобраћају заснован на напредним Интернет технологијама др Драган Вукмировић, ред.проф. ФОН-а 17.09.2020. 14:00 сала Б009
16 Бисера Андрић Гушавац ОПТИМИЗАЦИЈА РУТА У ТРЕТИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Др Милан Мартић, ред.проф. ФОН-а 08.09.2020. 16:00 сала Б103
15 Артур Бјелица Развој иновативног модела комуникације у електронском пословању здравствених установа Др Деспотовић-Зракић Маријана , ред.проф. ФОН-а 04.09.2020. 13:00 Кабинет 304
14 Бранимир Вулевић КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИЗАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД НИВОА УЧЕШЋА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА Др Младен Чуданов, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 17:00 Кабинет 314
13 Стеван Миловановић РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЗАСНОВАНОГ НА АНАЛИЗИ ПОДАТАКА СА МОБИЛНИХ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА Др Александра Лабус, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 12:00 сала 304
12 Предраг Величковић АСПЕКТИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЧОВЕКА И РАЧУНАРА ПРИ КОРИШЋЕЊУ СИСТЕМА ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ КОД РАЗЛИЧИТИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВИРТУЕЛНОГ ОКРУЖЕЊА Др Милош Миловановић, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 12:00 сала 112
11 Лука Петровић МОДЕЛ УЧЕЊА КРОЗ ИГРУ ЗАСНОВАН НА ИНТЕРНЕТУ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА др Душан Бараћ, ванр. проф. ФОН-а 23.09.2019. 09:30 сала 304
10 Милена Поповић УНАПРЕЂЕЊЕ АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА МЕТОДАМА МУЛТИАТРИБУТИВНОГ ОДЛУЧИВАЊА др Милан Мартић 24.09.2019. 15:00 сала 210
9 Стефан Марковић ОПТИМИЗАЦИОНО-СИМУЛАЦИОНИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА СТОХАСТИЧКОГ ПРОГРАМИРАЊА др Мирко Вујошевић 23.09.2019. 17:00 сала 210
8 Радул Милутиновић РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАНИМ ФАЗАМА ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА др Биљана Стошић 19.09.2019. 15:00 сала310
7 Сања Далтон УНАПРЕЂЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА ПРИМЕНОМ ИНОВАЦИЈА ПРОЦЕСА др Биљана Стошићћ 19.09.2019. 14:00 сала 310
6 Соња Димитријевић Софтверска употребљивост и метрике система заснованих на OBI спецификацији др Владан Девеџић 30.08.2019. 14:00 сала 201
5 Никола Миликић Софтверски систем за саморегулисано учење на вебу др Јелена Јовановић 30.08.2019. 10:00 сала 106
4 мр Ана Ракић Моделовање ефеката стандардизације др Јован Филиповић 29.08.2019. 16:00 сала 201
 3 мр Слободан Брезак УТИЦАЈ МАРКЕТИНШКОГ КОМУНИЦИРАЊА НА ПРОЦЕС ПОСЛОВНОГ ПРЕГОВАРАЊА И СТВАРАЊE ДОДАТE ВРЕДНОСТИ др Милица Костић Станковић 12.07.2019. 12:00 сала 112
 2 Дејана Павловић МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ЕКОНОМИЈОМ ТРЖИШТА РАДА МЛАДИХ др Владимир Обрадовић ванр. проф. ФОН-а 12.07.2019. 16:00 сала 112
1 Јелена Русо ПОИМАЊЕ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДА ОД СТРАНЕ ТВОРАЦА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ др Јован Филиповић 12.07.2019. 16:00 сала Ц201