Почетна / Студије / Докторске студије / Одбране докторских дисертација

Одбране докторских дисертација

 

 

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
38 Маријана (Илија) Гачевић Задовољство запослених у здравственом сектору као детерминанта дуалне праксе и склоности ка емиграцији проф. др Милена Шантрић Милићевић 24.12.2021. 15:00 сала Б103
37 Предраг (Драган) Величковић Модел интеракције човека и рачунара као основа за умањење негативних ефеката апликација са виртуелном реалношћу на психофизичке карактеристике корисника проф. др Милош Миловановић 05.11.2021. 12:00 сала 112
36 Иван (Чедомир) Миленковић Оквир за евалуацију мултимодалних биометријских система, проф др Дејан Симић 03.11.2021. 10:00 сала 112
35 Зорица (Милорад) Митровић Интегрисани модел критичних фактора успеха софтверских пројеката проф. др Дејан Петровић 01.11.2021. 12:00 сала 112
34 Комазец (Никола) Стефан Побољшање ефективности даунсајзинга кроз повећање процедуралне праведности метода за одређивање потребног броја извршилаца проф. др Младен Чуданов 29.09.2021. 13:00 сала Б009
33 Ђурић (Слободан) Игор Модел медија центра у паметној кући заснованог на амбијенталној интелигенцији проф. др Душан Бараћ 29.09.2021. 14:30 сала Б009
32 Валентина (Никола) Вукмировић Унапређење модела маркетиншких комуникација у контексту дигиталне софистицираности генерације ипсилон проф. др Милица Костић Станковић 29.09.2021. 11:00 сала Б009
31 Сандро (Ивица) Радовановић Интегрисање доменског знања у развој модела откривања законитости у подацима проф. др Милија Сукновић 10.05.2021. 16:00 сала Б103
30 Радул (Миливоје) Милутиновић Модел за управљање раним фазама иновационих пројеката проф. др Биљана Стошић 08.04.2021. 15:00 сала Б103
29 Александар (МИЛЕНКО) Симовић Модел паметне библиотеке заснован на big data технологијама проф. др Александра Лабус 16.03.2021. 13:00 сала Ц301
28 Марија (Слободан) Богићевић Сретеновић Модел осетљивости перформанси биометријских система у процесу аквизиције отиска прста проф. др Дејан Симић 16.03.2021. 11:00 сала Б103
27 Миленко (Зоран) Радонић Утицај нематеријалне имовине на финансијске перформансе и процену вредности компанија које послују на вебу др Снежана Кнежевић, ван.проф. ФОН-а 08.03.2021. 12:00 сала Б103
26 Нада (Предраг) Сталетић Модели crowdsourcing-a у паметним градовима др Александра Лабус, ван.проф. ФОН-а 04.03.2021. 14:00 сала Б103
25 Зоран Вучковић Унапређње ефикасности организације у електронском пословању применом алата пословне интелигенције и предиктивне аналитике др Драган Вукмировић, ред.проф. ФОН-а 19.01.2021. 14:00 сала Б009
24 мр Данијела Стојановићћ Модел средњошколског е-образовања заснован на технологијама Интернета интелигентних уређаја др Зорица Богдановић, ван.проф. ФОН-а 28.12.2020. 15:30 сала ц301
23 Растко Мартаћ Примена IoT модела и сервиса у управљању и одржавању брана др Душан Бараћ, ван.проф. ФОН-а 28.12.2020. 14:00 сала ц301
22 Иван Пибићевић Вишекритеријумски модел за подршку стратешком одлучивању др Борис Делибашић, ред.проф. ФОН-а 27.11.2020. сала Б009
21 Александар Ракићевић Адаптивни фази систем за алгоритамско трговање: Интерполатиsвни Булов приступ др Братислав Петровић, ред.проф. ФОН-а 10.11.2020. сала Б009
20 Сања Вукићевић Модел телерехабилитације заснован на Интернету интелигентних уређаја др Божидар Раденковић, ред.проф. ФОН-а 28.10.2020. 13:00 сала Ц301
19 Милица Лабус Модел адаптивног управљања континуитетом електронског пословања Маријана Деспотовић-Зракић , ред.проф. ФОН-а 29.10.2020. 12:30 сала Ц301
18 Никола Војтек Систем за предвиђање недоласка путника на лет заснован на техникама рачунарске интелигенције др Братислав Петровић, ред.проф. ФОН-а 27.10.2020. 16:00 сала 106
17 Зоран (Градимир) Павловић Модел електронског пословања у железничком саобраћају заснован на напредним Интернет технологијама др Драган Вукмировић, ред.проф. ФОН-а 17.09.2020. 14:00 сала Б009
16 Бисера Андрић Гушавац ОПТИМИЗАЦИЈА РУТА У ТРЕТИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Др Милан Мартић, ред.проф. ФОН-а 08.09.2020. 16:00 сала Б103
15 Артур Бјелица Развој иновативног модела комуникације у електронском пословању здравствених установа Др Деспотовић-Зракић Маријана , ред.проф. ФОН-а 04.09.2020. 13:00 Кабинет 304
14 Бранимир Вулевић КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИЗАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД НИВОА УЧЕШЋА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА Др Младен Чуданов, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 17:00 Кабинет 314
13 Стеван Миловановић РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЗАСНОВАНОГ НА АНАЛИЗИ ПОДАТАКА СА МОБИЛНИХ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА Др Александра Лабус, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 12:00 сала 304
12 Предраг Величковић АСПЕКТИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЧОВЕКА И РАЧУНАРА ПРИ КОРИШЋЕЊУ СИСТЕМА ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ КОД РАЗЛИЧИТИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВИРТУЕЛНОГ ОКРУЖЕЊА Др Милош Миловановић, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 12:00 сала 112
11 Лука Петровић МОДЕЛ УЧЕЊА КРОЗ ИГРУ ЗАСНОВАН НА ИНТЕРНЕТУ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА др Душан Бараћ, ванр. проф. ФОН-а 23.09.2019. 09:30 сала 304
10 Милена Поповић УНАПРЕЂЕЊЕ АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА МЕТОДАМА МУЛТИАТРИБУТИВНОГ ОДЛУЧИВАЊА др Милан Мартић 24.09.2019. 15:00 сала 210
9 Стефан Марковић ОПТИМИЗАЦИОНО-СИМУЛАЦИОНИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА СТОХАСТИЧКОГ ПРОГРАМИРАЊА др Мирко Вујошевић 23.09.2019. 17:00 сала 210
8 Радул Милутиновић РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАНИМ ФАЗАМА ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА др Биљана Стошић 19.09.2019. 15:00 сала310
7 Сања Далтон УНАПРЕЂЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА ПРИМЕНОМ ИНОВАЦИЈА ПРОЦЕСА др Биљана Стошићћ 19.09.2019. 14:00 сала 310
6 Соња Димитријевић Софтверска употребљивост и метрике система заснованих на OBI спецификацији др Владан Девеџић 30.08.2019. 14:00 сала 201
5 Никола Миликић Софтверски систем за саморегулисано учење на вебу др Јелена Јовановић 30.08.2019. 10:00 сала 106
4 мр Ана Ракић Моделовање ефеката стандардизације др Јован Филиповић 29.08.2019. 16:00 сала 201
 3 мр Слободан Брезак УТИЦАЈ МАРКЕТИНШКОГ КОМУНИЦИРАЊА НА ПРОЦЕС ПОСЛОВНОГ ПРЕГОВАРАЊА И СТВАРАЊE ДОДАТE ВРЕДНОСТИ др Милица Костић Станковић 12.07.2019. 12:00 сала 112
 2 Дејана Павловић МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ЕКОНОМИЈОМ ТРЖИШТА РАДА МЛАДИХ др Владимир Обрадовић ванр. проф. ФОН-а 12.07.2019. 16:00 сала 112
1 Јелена Русо ПОИМАЊЕ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДА ОД СТРАНЕ ТВОРАЦА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ др Јован Филиповић 12.07.2019. 16:00 сала Ц201