Početna / Studije / Doktorske studije / Odbrane doktorskih disertacija

Odbrane doktorskih disertacija

 

 

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
57 Nikola (Zoran) Zornić Metodološki okvir za integraciju algoritama mašinskog učenja u modele simulacije zasnovane na agentima dr dr Aleksandar Marković 24.5.2023. godine. godine u 14:00 časova sala D201
56 Željko (Nedeljko) Spasenić Metodologija za analizu kreditnog rizika projektnog finansiranja obnovljivih izvora energije dr Slađana Benković 12.5.2023. godine. godine u 17:30 časova sala D201
55 Rajko (Miloš) Ković Finansijski aspekti javno-privatnog partnerstva u procesima autsorsinga poslovnih sistema železnice dr Slađana Benković 19.4.2023. godine. godine u 16:00 časova sala D201
54 Srđan (Libor) Jelinek Hibridni IBA-DE pristup za predviđanje kreditnog rejtinga država dr Pavle Milošević 28.3.2023. godine. godine u 13:00 časova sala D500
53 Olja (Branko) Krčadinac Uticaj varijacija u interakciji korisnika na performanse sistema za prepoznavanje govornika prof dr Dušan Starčević 22.2.2023. godine. godine u 15:00 časova sala 106
52 Bosiljka (Uroš) Srebro Integrisani model interne revizije u funkciji unapređenja strateškog upravljanja prof dr Snežana Knežević 06.12.2022. godine. godine u 14:00 časova sala D500
51 Ivan (Slaviša) Stevović Interdisciplinarni modeli strateških integracija obnovljivih izvora energije prof dr Vladimir Obradović 30.09.2022. godine. godine u 12:00 časova sala B103
50 Uroš (Zvonko) Šošević Softverski okvir za razvoj multimodalnih biometrijskih sistema prof dr Dušan Starčević 29.09.2022. godine. godine u 14:00 časova sala B103
49 Nemanja (Branko) Milanović Triangulacioni pristup transformaciji usluga osiguranja zasnovanoj na savremenim tehnologijama prof dr Miloš Milosavljević 29.09.2022. godine. godine u 11:00 časova sala B103
48 Tijana (Miomir) Jugović Strategija unapređenja usluge bazirana na indikatorima performansi marketinških komunikacija prof dr Milica Kostić-Stanković 13.07.2022. godine u 17:00 časova sala D201
47 Nataša (Miodrag) Đurđević Internet inteligentnih uređaja u marketingu i maloprodaji prof dr Aleksandra Labus 12.07.2022. godine u 15:00 časova sala C301
46 Dejana (Ivan) Nikolić Modelovanje i razvoj metodološkog pristupa upravljanju marketinškim aktivnostima u kreativnim industrijama prof dr Milica Kostić-Stanković 08.07.2022. godine u 16:30 časova sala D201
45 Milica (Milorad) Jovanović Razvoj modela za evaluaciju performansi menadžmenta tehnologije zasnovan na Triple Helix pristupu prof dr Milan Martić 01.07.2022. godine u 13:00 časova sala D201
44 Stefan (Srđan) Zdravković Integrisani model za klasifikaciju i predviđanje ponašanja vozača prof dr Miroslav Minović 29.06.2022. godine u 16:00 časova sala D301
43 Golub (Vlado) Marković Razvoj modela strateškog upravljanja nabavkom osnovne sirovine u industriji papira prof dr Marko Mihić 21.06.2022. godine u 12:00 časova sala C201
42 Ivan (Dejan) Jezdović Razvoj IoT sistema za merenje buke u saobraćaju prof dr Božidar Radenković 08.06.2022. godine u 12:00 časova sala C301
41 Danijela (Vinko) Toljaga-Nikolić Integrisani model za unapređenje uspešnosti projekata baziran na principima održivosti prof dr Marija Todorović 08.04.2022. godine u 12:30 časova sala 106
40 Tijana (Rade) Milanović Metodologija primene DEA metode u razvoju kompozitnog indeksa cirkularne ekonomije prof dr Nataša Petrović 07.04.2022. godine u 14:00 časova sala 106
39 Vladimir (Milan) Pavković Strateške komunikacije u kreiranju i upravljanju reputacijom urbane turističke destinacije prof dr Milica Kostić Stanković 18.02.2022. godine u 13:00 časova amfiteatar 210
38 Marijana (Ilija) Gačević Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenom sektoru kao determinanta dualne prakse i sklonosti ka emigraciji prof. dr Milena Šantrić Milićević 24.12.2021. 15:00 sala B103
37 Predrag (Dragan) Veličković Model interakcije čoveka i računara kao osnova za umanjenje negativnih efekata aplikacija sa virtuelnom realnošću na psihofizičke karakteristike korisnika prof. dr Miloš Milovanović 05.11.2021. 12:00 sala 112
36 Ivan (Čedomir) Milenković Okvir za evaluaciju multimodalnih biometrijskih sistema, prof dr Dejan Simić 03.11.2021. 10:00 sala 112
35 Zorica (Milorad) Mitrović Integrisani model kritičnih faktora uspeha softverskih projekata prof. dr Dejan Petrović 01.11.2021. 12:00 sala 112
34 Komazec (Nikola) Stefan Poboljšanje efektivnosti daunsajzinga kroz povećanje proceduralne pravednosti metoda za određivanje potrebnog broja izvršilaca prof. dr Mladen Čudanov 29.09.2021. 13:00 sala B009
33 Đurić (Slobodan) Igor Model medija centra u pametnoj kući zasnovanog na ambijentalnoj inteligenciji prof. dr Dušan Barać 29.09.2021. 14:30 sala B009
32 Valentina (Nikola) Vukmirović Unapređenje modela marketinških komunikacija u kontekstu digitalne sofisticiranosti generacije ipsilon prof. dr Milica Kostić Stanković 29.09.2021. 11:00 sala B009
31 Sandro (Ivica) Radovanović Integrisanje domenskog znanja u razvoj modela otkrivanja zakonitosti u podacima prof. dr Milija Suknović 10.05.2021. 16:00 sala B103
30 Radul (Milivoje) Milutinović Model za upravljanje ranim fazama inovacionih projekata prof. dr Biljana Stošić 08.04.2021. 15:00 sala B103
29 Aleksandar (MILENKO) Simović Model pametne biblioteke zasnovan na big data tehnologijama prof. dr Aleksandra Labus 16.03.2021. 13:00 sala C301
28 Marija (Slobodan) Bogićević Sretenović Model osetljivosti performansi biometrijskih sistema u procesu akvizicije otiska prsta prof. dr Dejan Simić 16.03.2021. 11:00 sala B103
27 Milenko (Zoran) Radonić Uticaj nematerijalne imovine na finansijske performanse i procenu vrednosti kompanija koje posluju na vebu dr Snežana Knežević, van.prof. FON-a 08.03.2021. 12:00 sala B103
26 Nada (Predrag) Staletić Modeli crowdsourcing-a u pametnim gradovima dr Aleksandra Labus, van.prof. FON-a 04.03.2021. 14:00 sala B103
25 Zoran Vučković Unapređnje efikasnosti organizacije u elektronskom poslovanju primenom alata poslovne inteligencije i prediktivne analitike dr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a 19.01.2021. 14:00 sala B009
24 mr Danijela Stojanovićć Model srednjoškolskog e-obrazovanja zasnovan na tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja dr Zorica Bogdanović, van.prof. FON-a 28.12.2020. 15:30 sala c301
23 Rastko Martać Primena IoT modela i servisa u upravljanju i održavanju brana dr Dušan Barać, van.prof. FON-a 28.12.2020. 14:00 sala c301
22 Ivan Pibićević Višekriterijumski model za podršku strateškom odlučivanju dr Boris Delibašić, red.prof. FON-a 27.11.2020. sala B009
21 Aleksandar Rakićević Adaptivni fazi sistem za algoritamsko trgovanje: Interpolatisvni Bulov pristup dr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a 10.11.2020. sala B009
20 Sanja Vukićević Model telerehabilitacije zasnovan na Internetu inteligentnih uređaja dr Božidar Radenković, red.prof. FON-a 28.10.2020. 13:00 sala C301
19 Milica Labus Model adaptivnog upravljanja kontinuitetom elektronskog poslovanja Marijana Despotović-Zrakić , red.prof. FON-a 29.10.2020. 12:30 sala C301
18 Nikola Vojtek Sistem za predviđanje nedolaska putnika na let zasnovan na tehnikama računarske inteligencije dr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a 27.10.2020. 16:00 sala 106
17 Zoran (Gradimir) Pavlović Model elektronskog poslovanja u železničkom saobraćaju zasnovan na naprednim Internet tehnologijama dr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a 17.09.2020. 14:00 sala B009
16 Bisera Andrić Gušavac OPTIMIZACIJA RUTA U TRETIRANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Dr Milan Martić, red.prof. FON-a 08.09.2020. 16:00 sala B103
15 Artur Bjelica Razvoj inovativnog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova Dr Despotović-Zrakić Marijana , red.prof. FON-a 04.09.2020. 13:00 Kabinet 304
14 Branimir Vulević KARAKTERISTIKE DIZAJNA ORGANIZACIJA ZA POSEBNE NAMENE U ZAVISNOSTI OD NIVOA UČEŠĆA U VANREDNIM SITUACIJAMA Dr Mladen Čudanov, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 17:00 Kabinet 314
13 Stevan Milovanović RAZVOJ MODELA ZA IDENTIFIKACIJU PREFERENCIJA KORISNIKA ZASNOVANOG NA ANALIZI PODATAKA SA MOBILNIH DRUŠTVENIH MREŽA Dr Aleksandra Labus, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 304
12 Predrag Veličković ASPEKTI INTERAKCIJE ČOVEKA I RAČUNARA PRI KORIŠĆENJU SISTEMA VIRTUELNE REALNOSTI KOD RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA VIRTUELNOG OKRUŽENJA Dr Miloš Milovanović, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 112
11 Luka Petrović MODEL UČENJA KROZ IGRU ZASNOVAN NA INTERNETU INTELIGENTNIH UREĐAJA dr Dušan Barać, vanr. prof. FON-a 23.09.2019. 09:30 sala 304
10 Milena Popović UNAPREĐENJE ANALIZE OBAVIJANJA PODATAKA METODAMA MULTIATRIBUTIVNOG ODLUČIVANJA dr Milan Martić 24.09.2019. 15:00 sala 210
9 Stefan Marković OPTIMIZACIONO-SIMULACIONI PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA STOHASTIČKOG PROGRAMIRANJA dr Mirko Vujošević 23.09.2019. 17:00 sala 210
8 Radul Milutinović RAZVOJ MODELA ZA UPRAVLJANJE RANIM FAZAMA INOVACIONIH PROJEKATA dr Biljana Stošić 19.09.2019. 15:00 sala310
7 Sanja Dalton UNAPREĐENJE CARINSKOG POSTUPKA PRIMENOM INOVACIJA PROCESA dr Biljana Stošićć 19.09.2019. 14:00 sala 310
6 Sonja Dimitrijević Softverska upotrebljivost i metrike sistema zasnovanih na OBI specifikaciji dr Vladan Devedžić 30.08.2019. 14:00 sala 201
5 Nikola Milikić Softverski sistem za samoregulisano učenje na vebu dr Jelena Jovanović 30.08.2019. 10:00 sala 106
4 mr Ana Rakić Modelovanje efekata standardizacije dr Jovan Filipović 29.08.2019. 16:00 sala 201
 3 mr Slobodan Brezak UTICAJ MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA NA PROCES POSLOVNOG PREGOVARANJA I STVARANJE DODATE VREDNOSTI dr Milica Kostić Stanković 12.07.2019. 12:00 sala 112
 2 Dejana Pavlović MODEL UPRAVLJANJA EKONOMIJOM TRŽIŠTA RADA MLADIH dr Vladimir Obradović vanr. prof. FON-a 12.07.2019. 16:00 sala 112
1 Jelena Ruso POIMANJE KVALITETA I STANDARDA OD STRANE TVORACA POLITIKA U SRBIJI dr Jovan Filipović 12.07.2019. 16:00 sala C201