Početna / Studije / Doktorske studije / Odbrane doktorskih disertacija

Odbrane doktorskih disertacija

 

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
15 Branimir Vulević KARAKTERISTIKE DIZAJNA ORGANIZACIJA ZA POSEBNE NAMENE U ZAVISNOSTI OD NIVOA UČEŠĆA U VANREDNIM SITUACIJAMA Dr Mladen Čudanov, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 17:00 Kabinet 314
14 Bisera Andrić Gušavac OPTIMIZACIJA RUTA U TRETIRANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Dr Milan Martić, red.prof. FON-a 02.10.2019. 13:00 sala 112
13 Stevan Milovanović RAZVOJ MODELA ZA IDENTIFIKACIJU PREFERENCIJA KORISNIKA ZASNOVANOG NA ANALIZI PODATAKA SA MOBILNIH DRUŠTVENIH MREŽA Dr Aleksandra Labus, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 304
12 Predrag Veličković ASPEKTI INTERAKCIJE ČOVEKA I RAČUNARA PRI KORIŠĆENJU SISTEMA VIRTUELNE REALNOSTI KOD RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA VIRTUELNOG OKRUŽENJA Dr Miloš Milovanović, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 112
11 Luka Petrović MODEL UČENJA KROZ IGRU ZASNOVAN NA INTERNETU INTELIGENTNIH UREĐAJA dr Dušan Barać, vanr. prof. FON-a 23.09.2019. 09:30 sala 304
10 Milena Popović UNAPREĐENJE ANALIZE OBAVIJANJA PODATAKA METODAMA MULTIATRIBUTIVNOG ODLUČIVANJA dr Milan Martić 24.09.2019. 15:00 sala 210
9 Stefan Marković OPTIMIZACIONO-SIMULACIONI PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA STOHASTIČKOG PROGRAMIRANJA dr Mirko Vujošević 23.09.2019. 17:00 sala 210
8 Radul Milutinović RAZVOJ MODELA ZA UPRAVLJANJE RANIM FAZAMA INOVACIONIH PROJEKATA dr Biljana Stošić 19.09.2019. 15:00 sala310
7 Sanja Dalton UNAPREĐENJE CARINSKOG POSTUPKA PRIMENOM INOVACIJA PROCESA dr Biljana Stošićć 19.09.2019. 14:00 sala 310
6 Sonja Dimitrijević Softverska upotrebljivost i metrike sistema zasnovanih na OBI specifikaciji dr Vladan Devedžić 30.08.2019. 14:00 sala 201
5 Nikola Milikić Softverski sistem za samoregulisano učenje na vebu dr Jelena Jovanović 30.08.2019. 10:00 sala 106
4 mr Ana Rakić Modelovanje efekata standardizacije dr Jovan Filipović 29.08.2019. 16:00 sala 201
 3 mr Slobodan Brezak UTICAJ MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA NA PROCES POSLOVNOG PREGOVARANJA I STVARANJE DODATE VREDNOSTI dr Milica Kostić Stanković 12.07.2019. 12:00 sala 112
 2 Dejana Pavlović MODEL UPRAVLJANJA EKONOMIJOM TRŽIŠTA RADA MLADIH dr Vladimir Obradović vanr. prof. FON-a 12.07.2019. 16:00 sala 112
1 Jelena Ruso POIMANJE KVALITETA I STANDARDA OD STRANE TVORACA POLITIKA U SRBIJI dr Jovan Filipović 12.07.2019. 16:00 sala C201