Почетна / Студије / Докторске студије / Одбране приступних радова

Одбране приступних радова

 

 

Рбр Кандидат Тема приступног рада Ментор Датум одбране
10 Ранко Петровић (2016/5009) Модел едукационе платформе за испитивање утицаја сателитског линка на успешност мисије безбедносно-критичних HCP система који се ослањају на IoT сензорске мреже др Дејан Симић 30. септембар 2022. 12:00 Сала: 112
9 Небојша Драговић (2018/5038)) Унапређење модела за превенцију и рано откривање илегалних активности применом предиктивне аналитике др Драган Вукмировић 29. септембар 2022. 14:00 Сала:
8 Драгана Рошуљ (2015/5032) Концепт стратешког управљања малим и средњим предузећима заснован на процесима менаџмента знањем др Дејан Петровић 28. септембар 2022. 14:30 Сала: 106
7 Маријана Милетић-Радић (2021/5019) Улога учешћа јавности у одрживом управљању водама др Наташа Петровић 28. септембар 2022. 15:00 Сала: 112
6 Јована Михаиловић (2015/5007) Примена система производ-услуга у IoT екосистему др Биљана Стошић 26. септембар 2022. 13:00 Сала: Б103
5 Стефан Радојичић (2018/5019) Унапређени модел архитектурe електронске управе заснован на big data технологијама и вештачкој интелигенцији др Драган Вукмировић 26. септембар 2022. 14:00 Сала: 112
4 Александра Гајовић (2019/5014) Развој дигиталне платформе за еколошку едукацију младих у складу са стратегијама Европског зеленог договора др Марко Ћировић 19. септембар 2022. 12:00 Сала: 210
3 Марко Шпилер (2017/5018) Интеграција техника форензичког рачуноводства у систем контроле др Снежана Кнежевић 19. септембар 2022. 14:30 Сала: Ц301.
2 Жељко Болботиновић (2018/5013) Модел дигиталне трансформације малих и средњих предузећа оријентисан на податке др Драган Вукмировић 14. септембар 2022. 15:00 Сала: Ц201
1 Радомир Марковић (2015/5028) Предиктори екстремних трошкова порођаја на терцијарном нивоу здрaвствене заштите др Слађана Бенковић 07. септембар 2022. 16. 00 Сала: Б103.