Početna / Studije / Doktorske studije / Odbrane pristupnih radova

Odbrane pristupnih radova

 

Rbr Kandidat Tema pristupnog rada Mentor Datum odbrane
13 Vuk Mirčetić (2019/5011) Razvoj strateškog modela za istraživanje, ocenu i unapređenje liderstva u kontekstu promenljivog okruženja savremenih organizacija dr Marko Mihić 29. mart 2023. 09:30 Sala:D500
12 Marijana Miletić-Radić (2021/5019) Uloga učešća javnosti u održivom upravljanju vodama dr Nataša Petrović 28. decembar 2022. 13:00 Sala:004
11 Daniel Bjelica (2020/5024) Model digitalnog zdravstvenog ekosistema zasnovan na blockchain tehnologiji dr Aleksandra Labus 23. decembar 2022. 10:00 Sala:
11 Teklehaimanot Yemane Embaye (2020/5016) Pristup adaptivnom projektno-zasnovanom E-učenju baziran na emocionalnoj inteligenciji dr Zorica Bogdanović 23. decembar 2022. 11:00 Sala:
10 Vladimir Marković (2014/5010) Model meranja stepena razvijenosti ekonomskih jedinica kombinovanom primenom metoda glavnih komponenata i Ivanovićevog odstojanja dr Zoran Radojičić 21. novembar 2022. 16:00 Sala: 112
10 Ranko Petrović (2016/5009) Model edukacione platforme za ispitivanje uticaja satelitskog linka na uspešnost misije bezbednosno-kritičnih HCP sistema koji se oslanjaju na IoT senzorske mreže dr Dejan Simić 30. septembar 2022. 12:00 Sala: 112
9 Nebojša Dragović (2018/5038)) Unapređenje modela za prevenciju i rano otkrivanje ilegalnih aktivnosti primenom prediktivne analitike dr Dragan Vukmirović 29. septembar 2022. 14:00 Sala:
8 Dragana Rošulj (2015/5032) Koncept strateškog upravljanja malim i srednjim preduzećima zasnovan na procesima menadžmenta znanjem dr Dejan Petrović 28. septembar 2022. 14:30 Sala: 106
7 Marijana Miletić-Radić (2021/5019) Uloga učešća javnosti u održivom upravljanju vodama dr Nataša Petrović 28. septembar 2022. 15:00 Sala: 112
6 Jovana Mihailović (2015/5007) Primena sistema proizvod-usluga u IoT ekosistemu dr Biljana Stošić 26. septembar 2022. 13:00 Sala: B103
5 Stefan Radojičić (2018/5019) Unapređeni model arhitekture elektronske uprave zasnovan na big data tehnologijama i veštačkoj inteligenciji dr Dragan Vukmirović 26. septembar 2022. 14:00 Sala: 112
4 Aleksandra Gajović (2019/5014) Razvoj digitalne platforme za ekološku edukaciju mladih u skladu sa strategijama Evropskog zelenog dogovora dr Marko Ćirović 19. septembar 2022. 12:00 Sala: 210
3 Marko Špiler (2017/5018) Integracija tehnika forenzičkog računovodstva u sistem kontrole dr Snežana Knežević 19. septembar 2022. 14:30 Sala: C301.
2 Željko Bolbotinović (2018/5013) Model digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća orijentisan na podatke dr Dragan Vukmirović 14. septembar 2022. 15:00 Sala: C201
1 Radomir Marković (2015/5028) Prediktori ekstremnih troškova porođaja na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite dr Slađana Benković 07. septembar 2022. 16. 00 Sala: B103.