Profili

Magistar tehničkih nauka za informacione sisteme

Magistar tehničkih nauka za menadžment

Magistar tehničkih nauka za upravljanje razvojem

Magistar tehničkih nauka za upravljanje kvalitetom

Magistar tehničkih nauka za računarsku statistiku

Magistar tehničkih nauka za operaciona istraživanja

Magistar tehničkih nauka za kibernetiku

Magistar tehničkih nauka za elektronsko poslovanje

Magistar tehničkih nauka za odnose s javnošću

Magistar tehničkih nauka za upravljanje projektima

Magistar tehničkih nauka za menadžment ljudskim resursima

Magistar tehničkih nauka za menadžment finansijskog rizika

Magistar tehničkih nauka za operacioni menadžment