Вести

Студенти који су уписани на магистарске студије у складу са прописима до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право да заврше те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студирања , најкасније до краја школске 2017/2018 године.