Vesti

Studenti koji su upisani na magistarske studije u skladu sa propisima do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja , najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.