Финансије-подаци

Жиро рачун факултета: 840-1344666-69

Позив на број 2013/2014
Позив на број 2012/2013
Позив на број 2011/2012

Позив на број:
742121-01-10……………….. Пријава испита
742121-01-09111…………. Школарина (Генерација 2010)
742121-01-0910…………… Школарина (Генерација 2009)
742121-01-0918…………… Школарина (Генерација 2008)
742121-01-0915…………… Школарина (Генерација 2007)
742121-01-0911…………… Школарина (Генерација 2006 – Студијски програм: Информациони системи и технологије)
742121-01-0912…………… Школарина (Генерација 2006 – Студијски програм: Менаџмент)
742121-01-0913…………… Школарина (Генерација 2006 – Студијски програм: Управљање квалитетом)
742121-01-0914…………… Школарина (Генерација 2006 – Студијски програм: Операциони менаџмент)
742121-01-650…………….. Пријава на конкурс
742121-01-650…………….. Трошкови класификационог/квалификационог теста
742121-01-55………………. Уплата за индекс и ШВ20 обрасце

Позив на број:
Сврха: Пријава теме Мастер рада …………………………..Као за школарину
Сврха: Пријава приступног рада ……………………………..742121-01-10
Сврха: Предаја Приступног рада…………………………… Као за школарину
Сврха: Одбрана Мастер рада………………………………… Као за школарину
Сврха: Промена испита………………………………………….. Као за школарину
Сврха: Издавање уверења ……………………………………..Као за школарину

Динамика плаћања школарине за 2013/14:
1. рата – 32.000,оо приликом уписа
2. рата – 32.000,оо до 01.03.2011.
3. рата – 32.000,оо до 15.04.2011.
4. рата – 32.000,оо до 01.06.2011.
5. рата – 32.000,оо до 01.09.2011.