Finansije-podaci

Žiro račun fakulteta: 840-1344666-69

Poziv na broj 2013/2014
Poziv na broj 2012/2013
Poziv na broj 2011/2012

Poziv na broj:
742121-01-10……………….. Prijava ispita
742121-01-09111…………. Školarina (Generacija 2010)
742121-01-0910…………… Školarina (Generacija 2009)
742121-01-0918…………… Školarina (Generacija 2008)
742121-01-0915…………… Školarina (Generacija 2007)
742121-01-0911…………… Školarina (Generacija 2006 – Studijski program: Informacioni sistemi i tehnologije)
742121-01-0912…………… Školarina (Generacija 2006 – Studijski program: Menadžment)
742121-01-0913…………… Školarina (Generacija 2006 – Studijski program: Upravljanje kvalitetom)
742121-01-0914…………… Školarina (Generacija 2006 – Studijski program: Operacioni menadžment)
742121-01-650…………….. Prijava na konkurs
742121-01-650…………….. Troškovi klasifikacionog/kvalifikacionog testa
742121-01-55………………. Uplata za indeks i ŠV20 obrasce

Poziv na broj:
Svrha: Prijava teme Master rada …………………………..Kao za školarinu
Svrha: Prijava pristupnog rada ……………………………..742121-01-10
Svrha: Predaja Pristupnog rada…………………………… Kao za školarinu
Svrha: Odbrana Master rada………………………………… Kao za školarinu
Svrha: Promena ispita………………………………………….. Kao za školarinu
Svrha: Izdavanje uverenja ……………………………………..Kao za školarinu

Dinamika plaćanja školarine za 2013/14:
1. rata – 32.000,oo prilikom upisa
2. rata – 32.000,oo do 01.03.2011.
3. rata – 32.000,oo do 15.04.2011.
4. rata – 32.000,oo do 01.06.2011.
5. rata – 32.000,oo do 01.09.2011.