Календар активности

2017/18:

Период Активност Напомена
16. октобар – 30. децембар 2017. 1. блок наставе Настава из обавезних  предмета студијских програма
Настава из обавезних предмета студијских група
4. децембар 2017. Седница Већа СП мастер академских студија Рок за предају пријаве теме 27. новембар 2017. године
25. децембар 2017. Седница Већа СП мастер академских студија Рок за предају пријаве теме 19. децембар 2017. године
22-25. децембар 2017. Пријава испита Пријава испита за јануарски испитни рок, за све студијске програме осим за СП Информациони системи и технологије
8-13. јануар 2018. Јануарски испитни рок Први испитни рок за све студијске програме, осим за ИСИТ
8. јануар – 7. фебруар 2018. 1. блок наставе (други део) Настава из изборних предмета студијских програма ИСИТ
2-5. фебруар 2018. Пријава испита Пријава испита за јануарски испитни рок, за студијски програм Информациони системи и технологије
8-13. фебруар 2018. Јануарски испитни рок (други део ) Први испитни рок за студијски програм ИСИТ
15. јануар – 25. март 2018. 2. блок наставе Настава из изборних предмета за све СП, осим за ИСИТ
19. фебруар – 25. март 2018. 2. блок наставе Настава из изборних предмета студијских програма ИСИТ
16-19. март 2018. Пријава испита Пријава испита за априлски испитни рок, за све студијске програме
26. март – 3. април 2018. Априлски испитни рок Други испитни рок
4. април 2018. Инфо дан Почетак другог семестраАнализа претходног периода и план активности за предстојећи период
11-13. април 2018. 3. блок наставе Предавања о изради приступног и завршног рада
20-23. април 2018. Пријава испита Пријава испита за мајски испитни рок, за све студијске програме
3-17. мај 2018. Мајски испитни рок Трећи испитни рок
25-28. мај 2018. Пријава испита Пријава испита за јунски испитни рок, за све студијске програме
4-17. јун 2018. Јунски испитни рок Четври испитни рок
12. јун 2018. Рок за предају пријаве теме Рок за пријаву теме за студенте који планирају да заврше студије у предвиђеном року
17-20. август 2018. Пријава испита Пријава испита за септембарски испитни рок, за све студијске програме
27. август – 9. септембар 2018. Септембарски испитни рок Пети испитни рок
7. септембар 2018. Рок за предају завршног  рада и обрасца сагласности За студенте којима је тема одобрена на седници Већа СП МАС одржаној до краја јуна 2018. године, а одбрана завршног рада ће бити 15.9.2018. године
10-11. септембар 2018. Пријава испита Пријава испита за октобарски испитни рок, за све студијске програме
10. септембар 2018. Седница већа СП мастер академских студија Рок за предају пријаве теме 4. септембар 2018. године
14. септембар 2018. Рок за предају завршног  рада и обрасца сагласности За студенте којима је тема одобрена на седници Већа СП МАС одржаној до краја јуна 2018. године, а одбрана завршног рада ће бити 22.9.2018. године
15. септембар 2018. Одбране завршних радова Термини за одбрану завршног рада за студенте којима је одобрена тема најкасније на седници Већа СП МАС до краја јуна 2018. године
17. септембар – 26. септембар 2018. Октобарски испитни рок Шести испитни рок
21. септембар 2018. Рок за предају завршног рада и обрасца сагласности За студенте којима је тема одобрена на седници Већа СП МАС одржаној до краја јуна 2018. године, а одбрана завршног рада ће бити 29.9.2018. године
22. септембар 2018. Одбране завршних радова Термини за одбрану завршног рада за студенте којима је одобрена тема најкасније на седници Већа СП МАС до краја јуна 2018. године
24. септембар 2018. Седница већа СП мастер академских студија Рок за предају пријаве теме 18. септембар 2018. године
29. септембар 2018. Одбране завршних радова Термини за одбрану завршног рада за студенте којима је одобрена тема најкасније на седници Већа СП МАС до краја јуна 2018. године
30. септембар 2018. Рок за завршетак студија Рок за одбрану завршног рада

*Студент је обавезан да после сваког испитног рока провери на свом налогу да ли су оцене евидентиране.