Електронско пословање

Наставни план и програм студијског програма ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Предмети  изборног модула Електронско пословање

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Екосистеми електронског пословања 2+2 6
2. Технологије дигиталног маркетинга 2+2 6
3. Изборни предмет 1 2+2 6
4. Изборни предмет 2 2+2 6
5. Изборни предмет 3 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета:

 • Е-здравство
 • Електронско образовање
 • Електронско пословање у јавној управи
 • Сајбер право**
 • Сајбер психологија**
 • Системи плаћања у електронском пословању
 • Управљање и анализа података у електронском пословању**
 • Управљање ризиком и сајбер сигурност
 • Менаџмент електронског пословања
 • Интернет економија
 • Економски и социолошки аспекти дигиталне трансформације
 • Управљање ланцима снабдевања 2

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

Предмети  изборног модула Технологије електронског пословања

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Екосистеми електронског пословања 2+2 6
2. Развој напредних апликација електронског пословања 2+2 6
3. Изборни предмет 1 2+2 6
4. Изборни предмет 2 2+2 6
5. Изборни предмет 3 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета:

 • Blockchain у електронском пословању
 • Виртуелна реалност и програмирање игара**
 • Интернет технологије и системи за управљање знањем у електронском пословању**
 • Напредне cloud инфраструктуре и сервиси
 • Паметна окружења
 • Пословна интелигенција и big data аналитика у електронском пословању
 • Сајбер криминал**
 • Сервиси рачунарских мрежа у пословању предузећа**
 • Технологије мобилног пословања
 • Управљање и анализа података у електронском пословању**
 • Методе заштите у електронском пословању
 • Тестирање и перформансе софтвера

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.