Финансијско инжењерство

Наставни план и програм студијског програма ФИНАНСИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Портфолио менаџмент 2+2 6
2. Рачунарска интелигенција у финансијама 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г2 2+2 6
5. Изборни предмет Г3 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

Листа изборних предмета Г2:

 • Временске серије и фрактали
 • Системи пословне интелигенције*
 • Научно израчунавање**
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Бихевиоралне финансије
 • Инструменти управљања финансијским ризиком
 • Управљање кредитним ризиком
 • Управљање тржишним ризиком
 • Алгоритамско трговање и високофреквентне финансије
 • Моделовање и управљање системима
 • Пословна аналитика и оптимизација
 • Финансијска форензика

Листа изборних предмета Г3:

 • Временске серије и фрактали
 • Системи пословне интелигенције*
 • Научно израчунавање**
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Циркуларна економија – принципи и концепти
 • Управљање финансијским институцијама
 • Енглески језик у финансијама
 • Пословна аналитика и оптимизација
 • Финансијска форензика

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.