Информациони системи и технологије

Наставни план и програм студијског програма ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети  изборног модула Информационе технологије и сајбер безбедност

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Базе података 3 2+2 6
2. Напредне рачунарске мреже 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Алати и технике дигиталне форензике**
 • Анализа ризика и моделирање претњи*
 • Анализа сајбер инцидената и одговор**
 • Апликације Е-трговине
 • Биометријске технологије
 • Дистрибуирани системи засновани на блокчејн технологији**
 • Напредна интеракција човек-рачунар
 • Методе заштите у електронском пословању**
 • Мобилна и мултимедијална форензика**
 • Мултимедијалне базе података**
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Стратегије сајбер безбедности
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • *Откривање законитости у подацима у дигиталној форензици

Листа изборних предмета Г2:

 • Администрација базе података
 • Анализа пословних система
 • Визуелизација података
 • Изабрана поглавља из информационих система**
 • Интегрисана софтверска решења***
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система**
 • Неуронске мреже и системи
 • Пословна статистика
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Приступи и алати за развој доменско – специфичних језика**
 • Програмирање**
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Сервисно – оријентисана архитектура*
 • Системи пословне интелигенције
 • Складишта података
 • Теорија игара и пословне стратегије*
 • Напредне архитектуре информационих система**
 • Управљање развојем информационих система
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Алати и технике дигиталне форензике**
 • Анализа ризика и моделирање претњи*
 • Анализа сајбер инцидената и одговор**
 • Апликације Е-трговине
 • Биометријске технологије
 • Дистрибуирани системи засновани на блокчејн технологији**
 • Напредна интеракција човек-рачунар
 • Методе заштите у електронском пословању**
 • Мобилна и мултимедијална форензика**
 • Мултимедијалне базе података
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Стратегије сајбер безбедности
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Откривање законитости у подацима у дигиталној форензици*

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

 ***У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује за овај модул.

Предмети  изборног модула Информациони системи

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Базе података 3 2+2 6
2. Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат) 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Администрација базе података
 • Анализа пословних система
 • Интегрисана софтверска решења
 • Изабрана поглавља из информационих система**
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система**
 • Напредне архитектуре информационих система**
 • Приступи и алати за развој доменско – специфичних језика**
 • Сервисно – оријентисана архитектура*
 • Управљање ИСиТ пројектима*
 • Управљање развојем информационих система

Листа изборних предмета Г2:

 • Алати и технике дигиталне форензике**
 • Аналитика и мерење перформанси
 • Апликације Е-трговине
 • Биометријске технологије
 • Дистрибуирани системи засновани на блокчејн технологији**
 • Напредна интеракција човек-рачунар
 • Информациони системи за управљање знањем**
 • Машинско учење над великим подацима
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Мултимедијалне базе података**
 • Напредне рачунарске мреже
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Планирање развоја ИС**
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Системи пословне интелигенције
 • Складишта података
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • Стратегије сајбер безбедности
 • Теорија игара и пословне стратегије*
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Увод у GDPR: Организација и управљање заштитом података о личности
 • Администрација базе података
 • Анализа пословних система
 • Изабрана поглавља из информационих система**
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система**
 • Напредне архитектуре информационих система**
 • Приступи и алати за развој доменско – специфичних језика**
 • Сервисно – оријентисана архитектура*
 • Управљање развојем информационих система
 • Интегрисана софтверска решења
 • Управљање ИСиТ пројектима*

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

Предмети  изборног модула Пословна интелигенција

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Базе података 3 2+2 6
2. Системи пословне интелигенције 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Складишта података
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Машинско учење над великим подацима
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Увод у GDPR: Организација и управљање заштитом података о личности

Листа изборних предмета Г2:

 • Администрација базе података
 • Анализа пословних система
 • Изабрана поглавља из информационих система**
 • Интегрисана софтверска решења*
 • Информациони системи за управљање знањем**
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система*
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Планирање развоја ИС**
 • Приступи и алати за развој доменско – специфичних језика**
 • Сервисно – оријентисана архитектура*
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • Напредне архитектуре информационих система**
 • Управљање ИСиТ пројектима*
 • Управљање развојем информационих система
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Мултимедијалне базе података**
 • Напредне рачунарске мреже
 • Биометријске технологије
 • Напредна интеракција човек-рачунар
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Апликације Е-трговине
 • Анализа сајбер инцидената и одговор**
 • Дистрибуирани системи засновани на блокчејн технологији**
 • Стратегије сајбер безбедности
 • Складишта података
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Машинско учење над великим подацима
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Увод у GDPR: Организација и управљање заштитом података о личности
 • Математичко програмирање**
 • Нумеричка линеарна алгебра**
 • Наука о комплексним мрежама
 • Научно израчунавање**
 • Теорија алгоритама
 • Тополошка анализа података
 • Анализа временских серија и предвиђање
 • Анализа података и софтверски пакет R
 • Пословна статистика***
 • Рачунарска статистика
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике
 • Аналитика и мерење перформанси
 • Анализа и мерење преференција
 • Напредна прескриптивна аналитика
 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Визуелизација података
 • Напредне неуронске мреже и дубоко учење
 • Софтверска анализа друштвених мрежа
 • Програмирање**
 • Неуронске мреже и системи
 • Алгоритамско трговање и високофреквентне финансије
 • Математичке основе науке о подацима*

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

 ***У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује за овај модул.