Информационо инжењерство

Наставни план и програм студијског програма Информационо инжењерство

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Математичке основе науке о подацима 2+2 6
2. Развој софтвера у науци о подацима 2+2 6
3. Изборни предмет 1 2+2 6
4. Изборни предмет 2 2+2 6
5. Изборни предмет 3 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета:

 • Алгоритамска теорија игара**
 • Алгоритамско трговање и високофреквентне финансије
 • Анализа временских серија и предвиђање
 • Анализа података и софтверски пакет R
 • Визуелизација података
 • Информациони системи за управљање знањем*
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике**
 • Математичко програмирање**
 • Машинско учење над великим подацима
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Напредна прескриптивна аналитика**
 • Напредне неуронске мреже и дубоко учење
 • Напредни алгоритми и структуре података за науку о подацима*
 • Наука о комплексним мрежама
 • Научно израчунавање**
 • Неуронске мреже и системи
 • Нумеричка линеарна алгебра**
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Програмирање**
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Рачунарска интелигенција у финансијама**
 • Складишта података
 • Софтверска анализа друштвених мрежа**
 • Увод у GDPR: Организација и управљање заштитом података о личности
 • Фази логика и системи

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.