ИСиТ менаџмент

Наставни план и програм студијског програма ИСиТ менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. ИСиТ менаџмент 2+2 6
2. Интегрисана софтверска решења 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Управљање развојем информационих система
 • Информациони системи за управљање знањем
 • Анализа пословних система
 • Управљање ИСиТ пројектима
 • Планирање развоја ИС
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • ИСиТ у маркетингу и комуникацијама
 • ИСиТ у операционом менаџменту
 • ИСиТ у финансијама

Листа изборних предмета Г2:

 • Администрација базе података
 • Базе података 3
 • Изабрана поглавља из информационих система
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система
 • Приступи и алати за развој доменско – специфичних језика
 • Сервисно – оријентисана архитектура
 • Напредне архитектуре информационих система
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Алати и технике дигиталне форензике
 • Апликације Е-трговине
 • Биометријске технологије
 • Дистрибуирани системи засновани на блокчејн технологији
 • Напредна интеракција човек-рачунар
 • Мултимедијалне базе података
 • Напредне рачунарске мреже
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Стратегије сајбер безбедности
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Машинско учење над великим подацима
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Системи пословне интелигенције
 • Складишта података
 • Увод у GDPR: Организација и управљање заштитом података о личности
 • Аналитика и мерење перформанси
 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Управљање развојем информационих система
 • Информациони системи за управљање знањем
 • Анализа пословних система
 • Управљање ИСиТ пројектима
 • Планирање развоја ИС
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • ИСиТ у маркетингу и комуникацијама
 • ИСиТ у операционом менаџменту
 • ИСиТ у финансијама