Менаџмент људских ресурса

Наставни план и програм студијског програма МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Предмети  изборног модула Аналитика у људским ресурсима

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Стратешки менаџмент људских ресурса 2+2 6
2. Аналитика и оптимизација у људским ресурсима (ХР) 2+2 6
3. Планирање и развој компетенција запослених 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

Листа изборних предмета Г2:

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

Предмети  изборног модула Предузетништво и развој људских ресурса

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Стратешки менаџмент људских ресурса 2+2 6
2. Предузетништво и развој МСП 2+2 6
3. Људски ресурси и технолошко предузетништво 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

Листа изборних предмета Г2:

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

Предмети  изборног модула Управљање људским ресурсима

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Стратешки менаџмент људских ресурса 2+2 6
2. Тренинг и развој запослених 2+2 6
3. Пословна психологија и међуљудски односи у организацији 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

Листа изборних предмета Г2:

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.