Организација и менаџмент консалтинг

Наставни план и програм студијског програма ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ

Предмети  изборног модула Циркуларна економија

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Циркуларна економија – принципи и концепти 2+2 6
2. Управљање еколошким променама и економија ресурса 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г2 2+2 6
5. Изборни предмет Г3 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Економија Европске уније
 • Пословне стратегије и конкурентност предузећа
 • Стране директне инвестиције и економски развој
 • Стратешки менаџмент трошкова

Листа изборних предмета Г2:

 • Еколошка подобност производа и енергетска ефикасност
 • Савремени приступи управљању пројектима**
 • Стратешко управљање технологијом**
 • Управљачке спредшит апликације
 • Управљање еколошким ризиком – одабрана поглавља

Листа изборних предмета Г3:

 • Лидерство и управљање променама
 • Менаџмент инжењерство
 • Иновације производа и услуга
 • Интегрисани еколошки менаџмент

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

Предмети  изборног модула Менаџмент пословних процеса

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Управљање процесима 2+2 6
2. Континуално унапређивање процеса 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

Листа изборних предмета Г2:

 • Лидерство и управљање променама
 • Менаџмент инжењерство
 • Иновације производа и услуга
 • Интегрисани еколошки менаџмент

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

Предмети  изборног модула Пословни консалтинг

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Пословни консалтинг 2+2 6
2. Пројектовање пословних модела 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Организационо реструктурирање
 • Моделирање и симулација у пословној аналитици
 • Организација и менаџмент у јавном сектору**
 • Управљање процесима

Листа изборних предмета Г2:

 • Лидерство и управљање променама
 • Менаџмент инжењерство
 • Иновације производа и услуга
 • Интегрисани еколошки менаџмент

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.

Предмети  изборног модула Управљање иновацијама

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Иновације производа и услуга 2+2 6
2. Развој и унапређење квалитета 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Методе и технике управљања иновационим пројектима
 • **Пројектовање система менаџмента квалитета
 • Управљање ризиком пројекта
 • Технолошко предузетништво и развој
 • Управљачке спредшит апликације

Листа изборних предмета Г2:

 • Лидерство и управљање променама
 • Менаџмент инжењерство
 • Иновације производа и услуга
 • Интегрисани еколошки менаџмент

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.