Пословна аналитика

Наставни план и програм студијског програма ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА

Предмети  изборног модула Операциона истраживања

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Пословна аналитика и оптимизација 2+2 6
2. Мултиваријациона анализа 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Анализа и мерење преференција
 • Аналитика и мерење перформанси
 • Напредна прескриптивна аналитика
 • Теорија игара и пословне стратегије*
 • Управљање ризиком
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике

Листа изборних предмета Г2:

 • Анализа временских серија и предвиђање
 • Анализа и мерење преференција
 • Анализа података и софтверски пакет R
 • Анализа пословних система
 • Аналитика и мерење перформанси
 • Модели статистичког учења и биостатистика – изабрана поглавља
 • Напредна прескриптивна аналитика
 • Пословна статистика
 • Математичко програмирање
 • Наука о комплексним мрежама
 • Неуронске мреже и системи
 • Планирање и развој компетенција запослених
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Системи пословне интелигенције
 • Складишта података
 • Теорија алгоритама
 • Управљање ланцима снабдевања 2
 • Управљање пројектима и људски ресурси
 • Управљање ризиком
 • Управљачки системи и модели
 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Рачунарска статистика
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.

Предмети  изборног модула Пословна статистика

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Мултиваријациона анализа 2+2 6
2. Пословна аналитика и оптимизација 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

 • Анализа временских серија и предвиђање
 • Анализа података и софтверски пакет R
 • Модели статистичког учења и биостатистика – изабрана поглавља
 • Пословна статистика
 • Рачунарска статистика

Листа изборних предмета Г2:

 • Анализа временских серија и предвиђање
 • Анализа и мерење преференција
 • Анализа података и софтверски пакет R
 • Анализа пословних система
 • Аналитика и мерење перформанси
 • Модели статистичког учења и биостатистика – изабрана поглавља
 • Напредна прескриптивна аналитика
 • Пословна статистика
 • Математичко програмирање
 • Наука о комплексним мрежама
 • Неуронске мреже и системи
 • Планирање и развој компетенција запослених
 • Примене алгоритама машинског учења
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Системи пословне интелигенције
 • Складишта података
 • Теорија алгоритама
 • Управљање ланцима снабдевања 2
 • Управљање пројектима и људски ресурси
 • Управљање ризиком
 • Управљачки системи и модели
 • *Теорија игара и пословне стратегије
 • Рачунарска статистика
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике

* У школској 2023/24. години овај предмет се не реализује.