Стратешки маркетинг и комуникације

Наставни план и програм студијског програма СТРАТЕШКИ МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈЕ
Предмети  изборног модула Маркетинг инжењеринг

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Стратешки бренд менаџмент 2+2 6
2. Интегрисане маркетиншке и дигиталне комуникације 2+2 6
3. Маркетинг метрика и перформансе продаје 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

Листа изборних предмета Г2:

Предмети  изборног модула Стратешке комуникације

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Стратешки бренд менаџмент 2+2 6
2. Интегрисане маркетиншке и дигиталне комуникације 2+2 6
3. Корпоративна репутација и друштвена одговорност 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета Г1:

Листа изборних предмета Г2:

** У школској 2023/24. години настава се изводи менторски.