Управљање пројектима и инвестицијама

Наставни план и програм студијског програма УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И ИНВЕСТИЦИЈАМА

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Савремени приступи управљању пројектима 2+2 6
2. Припрема и оцена инвестиционих пројеката 2+2 6
3. Компетенције у пројектном менаџменту 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 12

Листа изборних предмета: